Sisu juurde | Navigatsioonivaatesse

Isiklikud vahendid
Otse sisu juurde. Otsi KKK Abi Meie agentuurist

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Vali keel:

Agentuuri võrgustik
Loading
Oled siin: Algus Tutvustus Direktori veerg Tutvustus

Tutvustus

Kes me oleme

 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) on pühendunud tööohutuse, töötervishoiu ja töö tootlikkuse parandamisele Euroopas. Edendame riskiennetust, et parandada töötingimusi Euroopas.

 

Millega me tegeleme

 

Kampaaniad

Teadvustame ja levitame töötervise ja -ohutuse teabe tähtsust Euroopa sotsiaalse ja majandusliku stabiilsuse ja kasvu kontekstis.

Ennetamine

Kavandame ja arendame kasutajasõbralikku metoodikat, mille abil saavad mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted hinnata riske töökohal, jagada lihtsat ja põhjalikku ohutuse ja tervise teavet ning head tava.

Partnerlus

Teeme koostööd valitsustega, tööandjate ja töötajate organisatsioonidega, Euroopa Liidu asutuste ja võrgustikega ning eraettevõtetega. Meie ideid levitavad tööohutuse ja töötervise võrgustiku pühendunud teabekeskused kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, EFTA riikides ja kandidaatriikides ning võimalikes kandidaatriikides.

Teadustöö

Tuvastame ja hindame töökohtade uusi ja tekkivaid riske ning kaasame tööohutust ja töötervishoidu teistesse poliitikavaldkondadesse, nagu haridus, rahvatervis ja teadustöö.

 

Kuidas me seda teeme
 


 

TERVISLIKE TÖÖKOHTADE KAMPAANIA

Meie peamine tegevus tööohutuse ja töötervise teadvustamiseks Euroopa mitmesugustes sihtrühmades.

VEEBIPÕHINE RISKIDE HINDAMISE PROJEKT (OiRA)

EU-OSHA juhitav Euroopa algatus, et arendada kasutajasõbralik ja tasuta veebirakendus veebipõhiste riskihindamisvahendite loomiseks.

ETTEVÕTETE UURING ESENER

Üle-euroopaline ettevõtete uuring, milles analüüsitakse juhtide ja töötajate esindajate arvamusi, kuidas juhitakse töötervishoiu ja tööohutuse riske nende töökohal.

TULEVIKUPROJEKTID

Innovatiivseid projekte loovad stsenaariumid aastaks 2020, käsitledes roheliste töökohtade uusi tehnoloogiaid ja nende võimalikku mõju tööohutusele ja töötervishoiule.

NAPO filmid

Arvutigraafika abil loodud filmisari. Nende lood on harivad ja kujutavad tegelasi töömaailmas, kus neil tuleb lahendada ohutusprobleeme.

Napo Consortium logo