You are here

EU-OSHA tegevuse hindamisaruanded

EU-OSHA hindab hindamisprogrammide alusel, kas agentuuri tegevus on jätkusuutlik ja kasutajate jaoks asjakohane ning kas eesmärgid on täidetud.

Iga viie aasta tagant koostab agentuuriväline lepingupartner agentuuri ja selle tulemuste üldhinnangu. Hinnangus dokumenteeritakse agentuuri tegevuse tulemused.

Allpool on agentuuri põhiliste hindamisaruannete lingid (kõik ainult inglise keeles).