You are here

Euroopa Liidu eesistujariik Bulgaaria


BG-logo-2017Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks on kordamööda kõigi 28 liikmesriigi valitsused; amet antakse üle iga kuue kuu tagant, s.o iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil. Eesistuja positsioon on suure vastutusega: eesistuv liikmesriik juhatab oma ametiajal Euroopa Liidu ühe tähtsaima otsustusorgani, Euroopa Liidu Nõukogu istungeid. Lisaks on eesistuja ülesanne tagada, et liikmesriigid toimiksid üksmeeles, peaksid kompromissi saavutamiseks vajaduse korral läbirääkimisi ning tegutseksid alati Euroopa Liidu kui terviku huvides.

Eesistumise tööprogrammi jagavad 18 kuu kestel kolm liikmesriiki ehk eesistujariikide kolmik. Eesistuja kavandab oma ametiajaks üksikasjalikud eesmärgid ning koos kolmiku ülejäänud liikmetega pikemaajalised eesmärgid, mille saavutamiseks on kuus kuud liiga lühike aeg.

Bulgaaria saab eesistujariigiks 1. jaanuaril 2018. Praegune eesistujariikide kolmik (Eesti, Bulgaaria ja Austria) jätkab oma 18-kuulise ühisprogrammi rakendamist.

Bulgaaria eesistumise ajal keskendutakse järgmisele:

  • konsensus, suurendades ELi kodanike turvalisust ja hallates tulemuslikult rännet;
  • konkurentsivõime, keskendudes ühtse turu tugevdamisele;
  • ühtekuuluvus, investeerides majanduskasvu ja töökohtadesse, et tagada ühtsus ning solidaarsus.

Külasta Bulgaaria eesistumisperioodi veebilehte

Vaata videot „Mida tähendab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine ja kuidas see toimub?“