You are here

Euroopa Liidu eesistujariik Austria


BG-logo-2017Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks on kordamööda kõigi 28 liikmesriigi valitsused; amet antakse üle iga kuue kuu tagant, s.o iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil. Eesistuja positsioon on suure vastutusega: eesistuv liikmesriik juhatab oma ametiajal Euroopa Liidu ühe tähtsaima otsustusorgani, Euroopa Liidu Nõukogu istungeid. Lisaks on eesistuja ülesanne tagada, et liikmesriigid toimiksid üksmeeles, peaksid kompromissi saavutamiseks vajaduse korral läbirääkimisi ning tegutseksid alati Euroopa Liidu kui terviku huvides.

Eesistumise tööprogrammi jagavad 18 kuu kestel kolm liikmesriiki ehk eesistujariikide kolmik. Eesistuja kavandab oma ametiajaks üksikasjalikud eesmärgid ning koos kolmiku ülejäänud liikmetega pikemaajalised eesmärgid, mille saavutamiseks on kuus kuud liiga lühike aeg.

Austria on eesistujariigiks alates 1. juulist 2018. Praegune eesistujariikide kolmik (Eesti, Bulgaaria ja Austria) jätkab oma 18-kuulise ühisprogrammi rakendamist.

Austria „roheline eesistumisperiood“ edendab kestlikkust ja keskendub sellistele laiematele probleemidele nagu

  • julgeolek ja ränne,
  • jõukuse ja konkurentsivõime kindlustamine digiteerimise kaudu,
  • stabiilsus naaberriikides.

Tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas on Austria eesistumise eesmärk lõpule viia kantserogeenide direktiivi muutmise läbirääkimised, sest vähk on ELis endiselt tööga seotud surmajuhtumite olulisim põhjus.

EU-OSHA osaleb konverentsil „Vähktõve kui kutsehaiguse koormuse vähendamine ELis – ühine probleem ja ühised lahendused“, mis toimub 24. ja 25. septembril. Konverentsi eesmärk on teadvustada riske, mis tulenevad kokkupuutest kantserogeenidega töökohal, ja vahetada häid tavasid agentuuri kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ ja kantserogeenide tegevuskava raames.

Austria eesistumisperioodi veebileht

Vaata videot „Mida tähendab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine ja kuidas see toimub?“