You are here

Pressiteated
KOHESEKS AVALDAMISEKS - 21/06/2016 - 01:45

Kampaaniaga „Tervislikud töökohad sõltumata east“ on ühinenud üle 100 partneri kogu Euroopast

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) on kinnitanud esimese laine ametlikud kampaaniapartnerid ja meediapartnerid, kes ühinevad 2016.–2017. aasta üleeuroopalise kampaaniaga „Tervislikud töökohad sõltumata east“. Ametlike kampaaniapartnerite võrgustikku kuuluvad Euroopa ja rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid, mis esindavad mitmesuguseid sektoreid, sh tööandjate ja töövõtjate liidud, tehnoloogiaplatvormid, vabaühendused ja rahvusvahelised suurkorporatsioonid. Lisaks on kampaaniaga ühinenud meediapartnerid, et suurendada teadlikkust oma väljaannete ja interneti kaudu.

27% ELi töötajatest arvab, et nad ei suuda teha sama tööd ka 60aastasena. Meil on vaja parandada igas vanuses töötajate tööelu, edendades jätkusuutlikku töötamist ja tervena vananemist.

Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ fookuses on jätkusuutlik tööelu Euroopa vananeva tööjõu kontekstis. Põhisõnum on kogu tööelu jooksul toimuv ennetamine. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamise aluseks on riskihindamine koos taastusravi, tööle naasmise ja elukestva õppega.

 

EU-OSHA direktor dr Christa Sedlatschek selgitas kampaaniapartnerite olulisust: „27% ELi töötajatest arvab, et nad ei suuda teha sama tööd ka 60aastasena. Meil on vaja parandada igas vanuses töötajate tööelu, edendades jätkusuutlikku töötamist ja tervena vananemist. Ja selle aluseks on riskide ennetamine. 2016.–2017. aasta kampaaniaga ühinedes saavad organisatsioonid anda eeskuju ja rakendada esimeste seas vanusepõhise juhtimisi praktilisi lahendusi töökohal. Nende panus on oluline selleks, et viia kampaania võimalikult suure publikuni.“

 

Ametlike kampaaniapartnerite esimene laine koosneb valdavalt organisatsioonidest, kes osalesid edukalt ka 2014.–2015. aasta kampaanias „Tervislikud töökohad – vähem stressi“. Kampaaniapartnerid võidavad ühinedes mitmeid hüvesid, nagu näiteks suurem nähtavus, kampaaniavahendid ja ‑materjalid, võrgustikkoostöö ning kogemuste vahetamine.

 

Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) kui ametliku kampaaniapartneri ootuste selgitamiseks ütles konföderatsiooni peasekretär Luca VISENTINI järgmist: „ETUC loodab, et kampaania aitab suurendada teadlikkust vajadusest kaasata töötajaid ja ohutuskomisjone, et täiustada ennetustegevust kõigis vanuserühmades ja kõigil töökohtadel, samuti vajadusest võtta õiguslikke meetmeid, et parandada töötingimusi Euroopas.“

 

BUSINESSEUROPE peadirektor Markus J. BEYRER ütles oma organisatsiooni osalemise kohta järgmist: „Me peame kaasa aitama sellele, et töötajad saaksid oma tööelu jooksul töötada kauem, tervena ja viljakalt. Samas peaksime vältima üldistuste tegemist ja stereotüüpimist vanuse põhjal. Me loodame, et kampaania aitab tööandjaid kasuliku teabe ja abivahenditega.“

 

Ametlikel kampaaniapartneritel on ka võimalus osaleda paljudel üritustel ja tegevustes, muu hulgas võistelda tervislike töökohtade hea tava auhinna konkursil kampaaniapartnerite erikategoorias. Kogu kampaania vältel korraldavad kampaaniapartnerid ka ise korrapäraselt hea tava vahetamise üritusi. Seal saavad organisatsioonid arutada ja vahetada edukaid tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise tavasid seoses töötajate vananemisega.

 

Kampaaniapartnerite teine laine peaks ühinema 2016. aasta sügisel. EU-OSHA kutsub huvilisi üles esitama taotlusi interneti kaudu kuni 2016. aasta septembrini.

 

Seni kampaaniaga ühinenud meediapartnerite hulgas on kogu Euroopas tööohutust ja töötervishoidu kajastavaid ajakirjanikke ja toimetajaid, kes edendavad kampaaniat ja levitavad selle sõnumeid oma võrgustikes, trüki- ja veebikanalites ning sotsiaalmeedias. Ka nemad korraldavad üritusi, kasutavad kampaaniamaterjale koolitustel, reklaamivad Euroopa hea tava auhinna konkurssi ja julgustavad esitama selle kandidaate.

 

Lingid:

 

2016.–2017. aasta ametlikud kampaaniapartnerid:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

2016.–2017. aasta kampaania meediapartnerid:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond) (2015), kuues Euroopa töötingimuste uuring – 2015.

Märkused toimetajatele: 
1.

2016.–2017. aasta kampaanias „Tervislikud töökohad sõltumata east“ rõhutatakse tööohutuse ja töötervishoiu kogu tööelu aegse hea juhtimise tähtsust ning edendatakse töö kohandamist töötaja võimetega nii tema tööelu alguses kui ka lõpus. Sarnaselt varasematele tervislike töökohtade kampaaniatele koordineeritakse seda riiklikul tasandil EU-OSHA teabekeskuste kaudu ning seda toetavad ametlikud kampaania- ja meediapartnerid.

Kampaania algab 15. aprillil 2016. Kõige olulisemad kuupäevad kampaaniakalendris on tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädalad (2016. ja 2017. aasta oktoobris) ning tervislike töökohtade hea tava auhindade tseremoonia (2017. aasta aprillis). Kampaania lõpeb tervislike töökohtade tippkohtumisega (2017. aasta novembris), kui koos EU-OSHAga tulevad kokku kõik need, kes on andnud kampaaniasse oma panuse, et analüüsida saavutusi ja saadud õppetunde.

2.

Kaks aastat vältavaid tervislike töökohtade kampaaniaid korraldatakse rohkem kui 30 Euroopa riigis ning need on leidnud tunnustust kui suurimad omataolised töötervishoiu ja tööohutuse kampaaniad maailmas. Nende põhisõnum on, et tööohutuse ja töötervishoiu edukas juhtimine on hea töötajatele, äritegevusele ja ühiskonnale tervikuna.

3.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökohaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos asuv EU-OSHA, mille asutas Euroopa Liit 1994. aastal, koondab nii Euroopa Komisjoni, liimesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid kui ka juhtivaid tööohutuse ja töötervishoiu spetsialiste Euroopa Liidu 28 liikmesriigist ja mujalt.

Praegu saate meid jälgida Facebookis, Twitteris, LinkedInis, YouTube’is või tellida meie igakuist uudiskirja OSHmail. Lisaks saate regulaarseid uudiseid ja teavet EU-OSHA-lt tellida RSS-kanalite kaudu.

http://osha.europa.eu