Pressiteated
KOHESEKS AVALDAMISEKS - 21/10/2019 - 01:30

Tähistage koos EU-OSHA-ga Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalat 2019

21.–25. oktoobril tähistab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) oma partnerivõrgustikuga tervislike töökohtade kampaania olulist etappi. Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala eesmärk on teadvustada tööohutust ja töötervishoidu ning edendada aktiivset ja osalusel põhinevat riskiennetust. Selle aasta Euroopa nädalal toetatakse praegust kampaaniat „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“.

Eurobaromeetri uuring, kus küsitleti ligi 28 000 inimest 28 riigis, näitas, et 65% tunneb muret ohtlike kemikaalidega kokkupuutumise pärast. Abiks on EU-OSHA ohtlike ainete e-vahend. Tasuta vahend pakub tööandjatele tuge ja nõuandeid ohtlike ainete tulemuslikuks haldamiseks töökohal.

Miljonid töötajad kogu Euroopas puutuvad töökohal sageli kokku ohtlike ainetega ning neid aineid kasutatakse üha enam. Kokkupuude võib kahjustada töötajate tervist ja pikaajalist töövõimet, mistõttu on ennetus väga oluline. Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala sajad üritused ja tegevused teadvustavad teemat ning innustavad parimate tavade vahetamist, et tagada tõhus riskiennetus.

EU-OSHA tegevdirektor Christa Sedlatschek leiab, et on oluline tagada kõigile Euroopa ettevõtetele paremaks riskijuhtimiseks juurdepääs vajalikele teadmistele ja vahenditele, ning rõhutab selles tervislike töökohtade kampaania otsustavat rolli: „Eurobaromeetri uuring, kus küsitleti ligi 28 000 inimest 28 riigis, näitas, et 65% tunneb muret ohtlike kemikaalidega kokkupuute pärast. Abiks on EU-OSHA ohtlike ainete e-vahend. Tasuta vahend pakub tööandjatele tuge ja nõuandeid, mida on vaja ohtlike ainete tulemuslikuks haldamiseks töökohal.“

Spetsiaalselt mikro- ja väikeettevõtetele loodud interaktiivne e-vahend aitab ettevõtetel hinnata ohtlike ainete kasutamisega seotud riske ning pakub kohandatud nõuandeid heade tavade ja tõhusate meetmete võtmise kohta töökohal. Alates vahendi käivitamisest mais 2018 on seda kasutatud juba 26 000 korda ning see on kohandatud Islandi, Norra ja Portugali jaoks. 

EU-OSHA teeb tihedat koostööd oma ulatusliku partnerivõrgustikuga, et edendada Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalat ja tagada selle edu. Amet tänab eelkõige oma riiklikke teabekeskusi, ametlikke kampaaniapartnereid ja meediapartnereid toetuse eest, mis on Euroopa nädala edu jaoks oluline.

Riiklikud teabekeskused korraldavad nädala jooksul mitmesuguseid üritusi. Austrias, Leedus, Itaalias ja Slovakkias korraldatakse riikliku kampaania lõpuüritused, et teha kokkuvõte kampaania tipphetkedest, vahetada häid tavasid ja arutada saadud kogemusi.

 Hispaanias Barcelonas toimuval konverentsil keskendutakse kantserogeenidega kokkupuute vähendamisele ning Madridis toimuval seminaril rõhutatakse tugeva riskiennetuskultuuri tähtsust ohtlike ainete haldamisel. Soomes toimuval konverentsil arutatakse keemiliste mõjurite ohutut käitlemist töökohal ja antakse osalejatele praktilist nõu.

 

Peale selle korraldavad kampaaniapartnerid, meediapartnerid ja toetajad kogu Euroopas mitmeid väiksemaid üritusi, millel on sama eesmärk – vähendada ohtlike ainete riske Euroopa töökohtades.

 

Osalege

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalal võivad osaleda kõik – töötajad, tööandjad, tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ning sidusrühmad. Ohutumate ja tervislikumate töökohtade edendamiseks

 

  • laadige alla ja levitage tasuta pakutavaid kampaaniamaterjale;
  • korraldage oma piirkonnas üritus või tegevus;
  • jälgige meid sotsiaalmeedias teemaviitega #EUhealthyworkplaces ning jagage reklaampostitusi ja -materjale;
  • osalege üritustel ja võistlustel.

 

Lingid:

Märkused toimetajatele: 
1.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. Amet kogub, töötab välja ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja terviseteavet ning korraldab üleeuroopalisi teabekampaaniaid. 1994. aastal Euroopa Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv amet koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid ning juhtivaid spetsialiste kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja mujalt.

Praegu saate meid jälgida Facebookis, Twitteris, LinkedInis, YouTube’is või tellida meie igakuist uudiskirja OSHmail. Lisaks saate regulaarseid uudiseid ja teavet EU-OSHA-lt tellida RSS-kanalite kaudu.

http://osha.europa.eu

2.

Kampaaniaga „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid 2018–2019“ suurendatakse teadlikkust ohtlikest ainetest töökohtades ja antakse teavet, kuidas nendega seotud riske ennetada. Kampaanias pööratakse erilist tähelepanu erivajadustega töötajatele ja keskendutakse rühmadele, kes on riskide suhtes iseäranis tundlikud, näiteks võõrtöötajad ja noored. Sarnaselt varasematele tervislike töökohtade kampaaniatele koordineeritakse seda riiklikul tasandil EU-OSHA koordinatsioonikeskuste kaudu ning seda toetavad ametlikud kampaania- ja meediapartnerid.

Kampaania algatati aprillis 2018. Kõige olulisemad kuupäevad kampaaniakalendris on tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädalad (oktoobris 2018 ja 2019) ning tervislike töökohtade filmiauhindade tseremooniad (novembris 2018 ja 2019). Kampaania lõpeb tervislike töökohtade tippkohtumisega (novembris 2019), kui koos EU-OSHAga tulevad kokku kõik need, kes on andnud kampaaniasse oma panuse, et analüüsida saavutusi ja saadud õppetunde.