You are here

Pressiteated
KOHESEKS AVALDAMISEKS - 26/04/2017 - 11:00

EU-OSHA hea tava auhindade tseremoonial tunnustatud uuenduslikud lahendused jätkusuutliku tööelu tagamiseks

Valmistudes ülemaailmseks tööohutuse ja töötervishoiu päevaks 28. aprillil, peetakse Maltal Vallettas tervislike töökohtade hea tava auhindade tseremoonia. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) väljaantavate auhindadega tõstetakse esile edukad sekkumismeetmed, millega Euroopa organisatsioonid muudavad töökohad igas vanuses töötajate jaoks ohutumaks ja tervislikumaks ning seeläbi ka tootlikumaks.

Järgides vanusepõhises juhtimises head tava, saavad tööandjad kaitsta töötajate tervist ja oma ettevõtete tulevikku.

26. aprillil 2017 korraldab ELi nõukogu eesistujariik Malta tööohutus- ja töötervishoiualase kolmepoolse konverentsi „Haavatavate rühmade kaitsmine“ raames tervislike töökohtade hea tava auhindade tseremoonia. Konkurss on 2016.–2017. aasta kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ oluline osa ja selle eesmärk on tõsta esile uuenduslikke näiteid organisatsioonidest, kes võtavad meetmeid jätkusuutliku tööelu edendamiseks.

Enne konverentsi ütles Malta sotsiaaldialoogi, tarbijaküsimuste ja kodanikuvabaduste eest vastutav minister audoktor Helena Dalli: „Eesistujariigina on Malta oluline prioriteet lähtuda kogu oma tegevuses kodanike vajadustest. Paljud üle 50-aastased töötajad Euroopas leiavad, et nende töö on tervisele kahjulik. Loodame, et auhinnad motiveerivad organisatsioone kogu ELis ja Maltal astuma samme selle nimel, et muuta töökohad oma töötajate jaoks ohutumaks ja tervislikumaks ning töötingimused õiglasemaks.“

Kommenteerides ohutute ja tervislike töötingimuste olulisust kogu tööelu jooksul, märkis EU-OSHA direktor dr Christa Sedlatschek: „Euroopa tööjõud vananeb ja paljud riigid tõstavad pensioniiga. Järgides vanusepõhises juhtimises head tava, saavad tööandjad kaitsta töötajate tervist ja oma ettevõtete tulevikku. Selle konkursiga kaasame asjakohaseid sidusrühmi, pakume näiteid edukate sekkumismeetmete kohta ja loome kogu Euroopas ennetamisele suunatud kultuuri.“

Konkursile esitati kandidaate üle Euroopa, mitmesugustest sektoritest ja eri suurusega organisatsioonide seast. Auhinnatud ja tunnustatud näited olid tõestatavalt edukad, kestlikud ja ülekantavad muudele töökohtadele.

Võitnud organisatsioonide hulka kuuluvad Austria valgustusseadmete tootja, kes moodustas uue osakonna, mille eesmärk on tagada, et töötajad soovivad ja suudavad kauem tööturul püsida; Saksamaa rehvitootja, kes koostas ettevõttes ametikohtade ja töötajate värbamise andmebaasi, et parandada erivajadustega töötajate ümberpaigutamist ja taasintegreerimist; ehitusvaldkonnas tegutsev Soome pereettevõte, kes töötab selle nimel, et 2020. aastaks ei toimuks enam ühtegi rasket tööõnnetust; ja Hispaania autotootja, kes kehtestas meetmed töö kohandamiseks vastavalt üksikisikule ja riskide hindamiseks iga inimese puhul eraldi.

Lingid

Kõikide auhinnatud ja tunnustatud kandidaatide kohta saab lugeda hea tava auhinna brošüürist

Hea tava auhindade lisateave

ELi eesistujariigi Malta programm

Külastage kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ veebilehte


Märkused toimetajatele

1. 2016.–2017. aasta tervislike töökohtade hea tava auhindade konkursile registreerus 42 eri suurusega organisatsiooni paljudest sektoritest. Kokku esitati riikide tasandil 37 kandidaati (23 riigist) ning ametlikud kampaaniapartnerid esitasid viis kandidaati. Kaheksa riikide tasandil esitatud kandidaati ja üks ametlik kampaaniapartner said auhinna ning kaheksat riikide tasandil esitatud kandidaati ja üht ametlikku kampaaniapartnerit tunnustati. Allpool on loetletud kõik näited koos auhinnatud näidete lühikirjeldusega.

Auhinnatud näited

 • VitaS, Belgia: osalemist soodustavad meetmed füüsiliste ja psühhosotsiaalsete riskide minimeerimiseks sotsiaalhoolekande valdkonnas
 • Continental AG, Saksamaa: kogu ettevõtet hõlmav ergonoomika- ja demograafiaprogramm suures autotootmisettevõttes
 • Heidelberger Druckmaschinen AG, Saksamaa: tervishoiu, oskusteabe ja paindlikkuse edendamine osalustegevuse kaudu
 • PSA Group, Hispaania: autotootmises töökohtade kohandamine töötajate jaoks, et parandada kõikide töötajate tööalast konkurentsivõimet
 • MAVIR ZRt, Ungari: eakate töötajate töövõime parandamine energeetikasektoris
 • Zumtobel Group AG, Austria: töövõime säilitamine ja parandamine ning töötajate hoidmine tootmisvaldkonnas
 • Rudnik, Serbia: juhtkonna ja kaevurite koostöö ennetähtaegselt pensionile jäämise vähendamiseks
 • Lujatalo Oy, Soome: ehitustöötajate hea tervise juures pensionieani jõudmise toetamine
 • SAP SE, ametlik kampaaniapartner: „Hoolitse oma tervise eest“ – igas vanuses töötajate julgustamine hoolitsema oma tervise eest

Tunnustatud näited

 • Siseministeeriumi teenuste osakond, Tšehhi Vabariik
 • Region Midtjylland (Kesk-Jüütimaa piirkond), Taani
 • Tarkett S.p.A., Itaalia
 • Vassiliko Cement Works PLC, Küpros
 • Loders Croklaan, Madalmaad
 • Murska Sobota politseidirektoraat, Sloveenia
 • Duslo, a.s., Slovakkia
 • Soome Tehnoloogiatööstuse Liit, Soome
 • Toyota Material Handling, ametlik kampaaniapartner

2. „Tervislikud töökohad sõltumata east“ on üleeuroopaline kampaania, milles võivad osaleda üksikisikud ning kohaliku, riigi ja Euroopa tasandi organisatsioonid. Kampaaniat juhivad EU-OSHA riiklikud teabekeskused enam kui 30 Euroopa riigis ning seda toetavad meediapartnerid ja ametlikud kampaaniapartnerid, st üleeuroopalised ja rahvusvahelised organisatsioonid.

EU-OSHA korraldab kogu 2016. ja 2017. aasta jooksul kampaaniaüritusi, et suurendada teadlikkust vajadusest edendada ohutut ja jätkusuutlikku töötamist juba tööelu alguses. Kampaaniaga suurendatakse teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise heast tavast seoses vananevate töötajatega ning töö kohandamisega üksikisikutele, et tagada nende jätkuv osalemine tööturul. 2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaania põhieesmärgid on järgmised:

 • edendada jätkusuutlikku töötamist ja tervena vananemist tööelu algusest peale;
 • ennetada terviseprobleeme kogu tööelu jooksul;
 • pakkuda tööandjatele ja töötajatele tööohutuse ja töötervishoiu nõuandeid seoses tööjõu vananemisega ning
 • soodustada teabe ja heade tavade vahetamist.

3. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. Agentuur kogub, loob ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut tööohutuse ja töötervishoiu teavet ning korraldab üleeuroopalisi teabekampaaniaid. 1994. aastal Euroopa Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv agentuur ühendab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid ning juhtivaid tööohutuse ja töötervishoiu spetsialiste Euroopa Liidu 28 liikmesriigist ja mujalt.

Praegu saate meid jälgida Facebookis, Twitteris, LinkedInis, YouTube’is või tellida meie igakuist uudiskirja OSHmail. Lisaks saate regulaarseid uudiseid ja teavet EU-OSHA-lt tellida RSS-kanalite kaudu.

http://osha.europa.eu

Pressikontaktid – news@osha.europa.eu

Birgit Müller | rahvusvaheline ajakirjandus | 34 944 358 359

Marta Urrutia | Hispaania ajakirjandus | 34 944 358 357

Brenda O’Brien | Brüsseli kontaktbüroo | 32 2 401 68 59