Pressiteated
KOHESEKS AVALDAMISEKS - 12/11/2019 - 14:00

Tervislike töökohtade kampaania tippkohtumisel edendatakse parimaid tavasid ohtlike ainete haldamiseks töökohal

Täna tervitab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu sidusrühmi Bilbaos Hispaanias, kus toimub 2019. aasta tervislike töökohtade kampaania tippkohtumine. Pärast järjekordset edukat kaheaastast kampaaniat annab tippkohtumine hea võimaluse arutada saadud õppetunde ja jagada parimaid tavasid ohtlike ainete haldamiseks töökohal.

2018.–2019. aasta kampaania on olnud enneolematult osalejaterohke. Enam kui 30 riigis asuvates EU-OSHA koordinatsioonikeskustes toimus üle 350 ürituse, milles osales üle 17 000 inimese.

Euroopa juhtivad tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ja poliitikakujundajad ühendavad jõud ELi institutsioonide ning EU-OSHA riiklike koordinatsioonikeskuste, ametlike kampaaniapartnerite, meedia- ja sotsiaalpartneritega, et arutada 2018.–2019. aasta kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ saavutusi ja saadud õppetunde. Nad jagavad seejuures teadmisi ja parimaid tavasid ning uurivad ohtlike ainete kasutamise tõhusa ennetuse ja säästva haldamise tulevikustrateegiaid.

Paljud Euroopa töötajad puutuvad iga päev kokku ohtlike ainetega ning ohtlikke kemikaale kasutatakse üha enam. Meie uusim uuring, 2019. aasta ESENER-3 kinnitab, et 38% Euroopa ettevõtetest teatavad potentsiaalselt ohtlikest keemilistest või bioloogilistest ainetest töökohal.[1] EU-OSHA 2018.–2019. aasta kampaania on olnud väga edukas töötajaid ohustavate riskide teadvustamisel ja ennetuskultuuri edendamisel.

EU-OSHA tegevdirektor Christa Sedlatschek rõhutab ameti kindlat eesmärki luua riskiennetuskultuur ning seda, kuidas see on kajastunud kampaania edus:

2018.–2019. aasta kampaania on olnud enneolematult osalejaterohke. Enam kui 30 riigis asuvates EU-OSHA koordinatsioonikeskustes toimus üle 350 ürituse, milles osales üle 17 000 inimese. Tervislike töökohtade tippkohtumine tähistab eduka kampaania lõppu. Töö sellegipoolest jätkub, sest jagatakse praktilisi vahendeid ja juhiseid sihtrühmadele ning osaletakse jätkuvalt kantserogeenide tegevuskavas.“

Paralleelsetel seminaridel – eesmärgiga julgustada delegaatidevahelist arutelu – keskendutakse

  • ennetusmeetmetele, millega minimeerida kantserogeenidega kokkupuudet töökohal;
  • headele tavadele ja sekkumismeetmetele;
  • ohtlike ainete säästvale haldamisele ja asendamisele tootmisprotsessides;
  • tulevastele probleemidele tõhusa ennetuse tagamisel. 

Tippkohtumise olulisim sündmus on tervislike töökohtade hea tava auhindade üleandmine, kus tunnustatakse ettevõtete uuenduslikke lahendusi tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks ja parimate tavade edendamiseks. Sel aastal autasustatakse ja tunnustatakse kümne organisatsiooni ennetavaid ja säästlikke lahendusi töötajate kaitsmiseks ohtlike ainete eest.

Greet Schoeters Euroopa Keskkonnaametist esitab põhiettekandes oma seisukoha, kuidas kasutada saadud õppetunde teadvustamiseks ja tulevaste tavade edendamiseks.

Ürituse viimasel istungil vaadeldakse, milliseid ettevalmistusi tehakse 2020.–2022. aasta kampaaniaks „Tervislikud töökohad kergendavad kandamit“. Selle – esimest korda kolmeaastase tsüklina korraldatava – kampaania eesmärk on teadvustada tööga seotud luu- ja lihaskonna haigusi ning edendada selle levinud ja väga olulise probleemi haldamist ja ennetamist.

Tippkohtumine kantakse veebis otse üle ning kõik paralleelsed istungid salvestatakse ja avaldatakse EU-OSHA veebilehel.

Lingid:

[1] Esimesed järeldused – uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete kolmas uuring (ESENER-3), EU-OSHA 2019, avaldatakse 2019. aasta lõpus

Märkused toimetajatele: 
1.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. Amet kogub, töötab välja ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja terviseteavet ning korraldab üleeuroopalisi teabekampaaniaid. 1994. aastal Euroopa Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv amet koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid ning juhtivaid spetsialiste kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja mujalt.

Praegu saate meid jälgida Facebookis, Twitteris, LinkedInis, YouTube’is või tellida meie igakuist uudiskirja OSHmail. Lisaks saate regulaarseid uudiseid ja teavet EU-OSHA-lt tellida RSS-kanalite kaudu.

http://osha.europa.eu

2.

Kampaaniaga „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid 2018–2019“ suurendatakse teadlikkust ohtlikest ainetest töökohtades ja antakse teavet, kuidas nendega seotud riske ennetada. Kampaanias pööratakse erilist tähelepanu erivajadustega töötajatele ja keskendutakse rühmadele, kes on riskide suhtes iseäranis tundlikud, näiteks võõrtöötajad ja noored. Sarnaselt varasematele tervislike töökohtade kampaaniatele koordineeritakse seda riiklikul tasandil EU-OSHA koordinatsioonikeskuste kaudu ning seda toetavad ametlikud kampaania- ja meediapartnerid.

Kampaania algatati aprillis 2018. Kõige olulisemad kuupäevad kampaaniakalendris on tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädalad (oktoobris 2018 ja 2019) ning tervislike töökohtade filmiauhindade tseremooniad (novembris 2018 ja 2019). Kampaania lõpeb tervislike töökohtade tippkohtumisega (novembris 2019), kui koos EU-OSHAga tulevad kokku kõik need, kes on andnud kampaaniasse oma panuse, et analüüsida saavutusi ja saadud õppetunde.