Tervislike töökohtade 2022. aasta tippkohtumisel tunnustatakse maailma suurimat tööohutuse ja töötervishoiu kampaaniat

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

Tervislike töökohtade 2022. aasta tippkohtumisel tunnustatakse maailma suurimat tööohutuse ja töötervishoiu kampaaniat

Täna avab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) tervislike töökohtade 2022. aasta tippkohtumise. Konverentsi eesmärk on jagada viimase kahe aasta jooksul kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ käigus kogutud teadmisi ja kogemusi. 

EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ on aidanud teadvustada, kuidas tõhusalt ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, mis on endiselt suur probleem. Tunnustan kampaaniapartnereid pühendumuse eest ja ootan tippkohtumisel elavat arutelu selle üle, kuidas saaksime töötajate tervist veel paremini kaitsta.

Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit

14. ja 15. novembril kohtuvad Bilbaos Euroopa juhtivad eksperdid ja poliitikud, et arutada kampaania põhitulemusi ja vahetada mõtteid tulevaste strateegiate üle, mis aitaksid tõhusalt ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi (lihaste, liigeste ja kõõluste kahjustusi).

Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit toob esile kampaania senised saavutused:

„Euroopa sotsiaalõiguste samba üks põhimõtteid on tagada, et töökoht oleks ohutu, otstarbekohane ja töötajate tervis oleks kaitstud. Eelmisel aastal tutvustas komisjon ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilist raamistikku aastateks 2021–2027, mille eesmärk on hallata muutusi, parandada ennetust ja suurendada valmisolekut. EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ on aidanud teadvustada, kuidas tõhusalt ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi, mis on endiselt suur probleem. Tunnustan kampaaniapartnereid nende pühendumuse eest ja ootan tippkohtumisel elavat arutelu selle üle, kuidas saaksime töötajate tervist veel paremini kaitsta.“  

Probleemi ulatust selgitab EU-OSHA ajutine tegevdirektor William Cockburn:

„Kuigi luu- ja lihaskonna vaevusi saab ennetada, on need Euroopas endiselt kõige tavalisem tööga seotud terviseprobleem. Luu- ja lihaskonna vaevuste arengule või süvenemisele aitavad kaasa nii füüsikalised kui ka psühhosotsiaalsed riskitegurid (nt liigne töökoormus). Olukorda on halvendanud ka töökeskkonna muutused, mis on suures osas tingitud COVID-19 pandeemiast. Meie hiljutine uuring OSH Pulse kinnitab, et 30% töötajatest kogeb luu-, liigese- või lihasprobleeme või valu, 27% stressi, depressiooni või ärevust ning 37% üldist väsimust. Kahjuks jätkub see suundumus tõenäoliselt pandeemiajärgsetel töökohtadel. Püüame oma tööga neid näitajaid vähendada!”

Avaistungil arutavad mitu kõrgetasemelist kõnelejat, kuidas vähendada töötajate koormust kogu ELis, sh:  

  • komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit,
  • Hispaania valitsuse teine asepeaminister ning töö- ja sotsiaalmajanduse minister Yolanda Díaz Pérez,
  • Baskimaa valitsuse teine asepeaminister ning töö- ja tööhõive minister Idoia Mendia Cueva ning
  • Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees Dragoş Pîslaru.

ELi nõukogu eesistujariiki Tšehhit esindav töö- ja sotsiaalvaldkonna aseminister Kateřina Štěpánková osaleb vestluses videosõnavõtuga.

Riiklike ja üleeuroopaliste asutuste teadurid ja esindajad tutvustavad oma arvamusi kolmes paralleelsessioonis: probleemid ja uuenduslikud lahendused luu- ja lihaskonna vaevuste kontrollimisel ettevõtetes; tõhus tugi krooniliste luu- ja lihaskonna vaevuste korral ning luu- ja lihaskonna vaevuste ja psühhosotsiaalsete riskide seos.

Sellega arutelud ei piirdu, sest tippkohtumine pakub veel huvitavaid ideid tööohutuse ja töötervishoiu kohta uues töömaailmas: kavas on põhiettekanne „Algoritmide töötajatele ohutuks muutmine“ koos vastavateemalise paneelaruteluga.

Tippkohtumise kõrghetkede hulgas on tervislike töökohtade hea tava auhinnatseremoonia, mille keskmes on kaheksa auhinnatud ja kaheksa äramärgitud organisatsiooni luu- ja lihaskonna innovaatiliste ennetusmeetmete valdkonnas.

Kavas on ka EU-OSHA ja Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu edendamise 2022. aasta auhindade üleandmine. Selle auhinnakavaga teevad EU-OSHA ja Euroopa ettevõtlusvõrgustik koostööd, et teadvustada tööohutuse ja töötervishoiu olulisust väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks (VKEd).

Kutsume üles kõiki, keda huvitavad tööohutus ja töötervishoid ning luu- ja lihaskonna vaevused, jälgima tippkohtumist veebis otseülekandes. Jälgige meid Twitteris teemaviidetega #EUOSHAsummit ja #EUhealthyworkplaces.

EU-OSHA valmistub juba aastate 2023–2025 tervislike töökohtade kampaaniaks „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“, mis algab oktoobris 2023.

Lingid:

Notes to editor:

Tervislike töökohtade kampaania (2020–2022)

2020.–2022. aasta tervislike töökohtade kampaania „Tervislikud töökohad vähendavad koormust“ eesmärk on suurendada teadlikkust tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustest ning levitada teavet nende ennetamise ja ohjamise kohta. Riikide tasandil koordineerivad kampaaniat EU-OSHA kontaktasutused ning seda toetavad ametlikud kampaania- ja meediapartnerid ning Euroopa ettevõtlusvõrgustik. Kampaanial on viis põhieesmärki:

  • suurendada teadlikkust luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise tähtsusest, esitades fakte ja arvandmeid luu- ja lihaskonna vaevuste esinemise ja mõju kohta üksikisikutele, ettevõtetele ja ühiskonnale;
  • edendada luu- ja lihaskonna vaevuste riskihindamist ja ennetavat ohjamist, pakkudes juurdepääsu asjakohastele vahenditele, juhistele, audio-visuaalsetele jm tugimaterjalidele;
  • näidata, et luu- ja lihaskonna vaevused on kõigi probleem, kuid seda saab edukalt ohjata;
  • suurendada teadmisi luu- ja lihaskonna vaevuste uute ja tekkivate riskitegurite kohta;
  • rõhutada, kui oluline on toetada krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate töökohale naasmist ja seal püsimist, ning tutvustada selle saavutamise viise;
  • julgustada toimivat koostööd, koondades erinevaid sidusrühmi ja hõlbustades teabe ja heade tavade vahetamist.