Pressiteated
KOHESEKS AVALDAMISEKS - 17/09/2019 - 01:30

Tervislike töökohtade hea tava auhindadega tõstetakse esile näiteid ohtlike ainete haldamisest töökohal

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) tutvustab 14. hea tava auhindade konkursi raames auhinnatud ja tunnustatud näiteid organisatsioonidest, kes on rakendanud uuenduslikku lähenemisviisi, et edukalt ohjata ohtlike ainetega kaasnevaid riske. Auhindadega tunnustatakse organisatsioone, kelle pühendumus tööohutusele ja töötervishoiule on silmapaistev ning kes edendavad tavasid, mis kaitsevad töötajaid ja suurendavad tootlikkust.

Võitjaks osutunud näidete hulka kuuluvad eri suuruses ja eri valdkondade ettevõtjad ja organisatsioonid ning neil kõigil on ühine eesmärk: panna alus ennetuskultuurile ja kaitsta töötajaid kokkupuute eest ohtlike ainetega.

2018.–2019. aasta konkurss on EU-OSHA kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ keskne osa. EU-OSHA tegevdirektor dr Christa Sedlatschek märkis auhindade kohta järgmist: „Meil on hea meel tõdeda, et on nii palju tugevaid ja erinevaid näiteid tööohutuse ja töötervishoiu headest tavadest seoses ohtlike ainete haldamisega. Võitjaks osutunud näidete hulka kuuluvad eri suuruses ja eri valdkondade ettevõtjad ja organisatsioonid ning neil kõigil on ühine eesmärk: panna alus ennetuskultuurile ja kaitsta töötajaid kokkupuute eest ohtlike ainetega.“

Auhinna vääriliseks tunnistati kuus organisatsiooni:

  • Tšehhi farmaatsiaettevõte VAKOS XT a.s., kes tegi koostööd siseministeeriumiga, et töötada välja meetmete kava, kaitsmaks avaliku teenistuse töötajaid kokkupuute eest ebaseaduslike narkootikumidega ebaseaduslikes narkolaborites tehtavate politseioperatsioonide käigus, jne;
  • Prantsuse tee-ehituse ja -hoolduse suurettevõte Eiffage Infrastructures, mis töötas välja uue tehnoloogia, mistõttu ei kasutata analüüsilaborites enam ohtlikke lahusteid;
  • Saksamaa föderaalne klaasiettevõtete ühendus, mis töötas välja ja hõlbustas ohutu ja säästliku tehnoloogia kasutuselevõttu asbesti sisaldavate materjalide käsitsemisel;
  • väike juuksuri- ja ilusalong Peluquería Elvira, mis lõpetas ohtlike ainete kasutamise ning ühtlasi kujundas ümber töötingimused teistes Hispaania juuksurisalongides;
  • Rootsi tootmisettevõte Atlas Copco Industrial Technique AB, kus edendati kaasamis- ja koostöökultuuri ning rakendati kollektiivseid meetmeid, et kaitsta töötajaid süsiniknanotorude eest, mis võivad tervist ohustada;
  • Hollandis asuv väike põllumajandusettevõte Mansholt BV, kus rakendati koostöös riikliku tööohutuse ja töötervishoiu asutusega mitu tehnilist ja korralduslikku meedet, et kaitsta töötajaid ohtliku tolmu eest.

Tunnustuse pälvisid veel neli organisatsiooni: Viini keskkonnakaitse ombudsman Austriast; ehitusettevõte BAM Ireland Iirimaalt, Sloveenia tootmisettevõte Gorenje d.d. ja Suurbritannia Tööhügieeni Ühing Ühendkuningriigist.

Osalejaid hinnati esmalt riigi tasandil ja kuni kaks võitjat igast riigist määrati üleeuroopalisele konkursile. Euroopa žürii uuris, kuidas rakendati häid tavasid, teostati riskihindamist ja järgiti STOP-põhimõtet – ehk kuidas kasutati ennetuses hierarhilist lähenemisviisi, tähtsustades asendamist, millele järgnesid tehnilised, korralduslikud ja lõpuks isikukaitsemeetmed. Žürii võttis arvesse ka seda, kas sekkumismeetmed tõid kaasa käegakatsutavad ja tõendatavad täiustused tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas tänu terviklikule lähenemisviisile, mis hõlmas töötajate osalust ja juhtkonna pühendumist. Valitud sekkumismeetmed on ajas kestlikud, neid saab üle kanda teistesse organisatsioonisesse või liikmesriikidesse ning tegemist ei ole pelgalt riiklike õigusnõuete järgimisega.

Et esile tõsta panust, mida need organisatsioonid andsid tööohutuse ja töötervishoiu parandamisse, ja suurendada teadlikkust rakendatud headest tavadest, pälvib iga auhinnatud organisatsioon karika ja iga tunnustatud organisatsioon tunnistuse, mis antakse kätte eritseremoonial, mis leiab aset novembris Bilbaos toimuval tervislike töökohtade tippkohtumisel.

Lugege kõikide auhinnatud ja tunnustatud näidete kohta hea tava auhindade voldikust

Kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ veebileht

Märkused toimetajatele: 
1.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. Amet kogub, töötab välja ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja terviseteavet ning korraldab üleeuroopalisi teabekampaaniaid. 1994. aastal Euroopa Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv amet koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid ning juhtivaid spetsialiste kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja mujalt.

Praegu saate meid jälgida Facebookis, Twitteris, LinkedInis, YouTube’is või tellida meie igakuist uudiskirja OSHmail. Lisaks saate regulaarseid uudiseid ja teavet EU-OSHA-lt tellida RSS-kanalite kaudu.

http://osha.europa.eu