Töö tulevik: ohutuse ja tervishoiu edendamine digiajastul

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 25/10/2023 - 11:00

Töö tulevik: ohutuse ja tervishoiu edendamine digiajastul

 

EU-OSHA uus tervislike töökohtade kampaania „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“ algab täna! 

Kuna digiüleminek muudab töökohti, on kampaania eesmärk tõsta teadlikkust, edendada koostööd ja sillutada teed tulevikku, kus tööohutus ja töötervishoid on tehnoloogia arengu kõrval esmatähtsad.

EU-OSHA tervislike töökohtade kampaania „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“ aitab ELi tööandjatel tagada inimväärsed töötingimused ja pakkuda kvaliteetseid töökohti.

Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit

Olukorras, kus üle 80% ELi ettevõtetest kasutab personaalarvuteid, sülearvuteid, tahvelarvuteid, nutitelefone ja muid mobiilseid seadmeid, on uus kampaania „Tervislikud töökohad“ kesksel kohal. Et 93% suurettevõtete ja 85% mikroettevõtete töötajatest kasutavad digiseadmeid, käsitleb kampaania töö dünaamika muutumist, rõhutades ohutuse ja tervise tagamise olulisust inimkeskse digiülemineku käigus.

Töö olemus muutub, sest tehisintellekt, pilvandmetöötlus ja koostöörobotid saavad tööprotsesside lahutamatuks osaks. Kampaania tunnistab tõhusama tööohutuse ja töötervishoiu tohutut potentsiaali, käsitledes samas uusi riske selles kiiresti arenevas keskkonnas. 

Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit märkis: „Viimastel aastatel on töömaailmas toimunud suured muutused koos digitehnoloogiate, algoritmipõhise juhtimise ja kaugtöö esiletõusuga. Oluline on leida õige tasakaal: digiajastu eeliste ärakasutamisel peame ühtlasi tagama, et me ei teeks kompromisse inimkeskse lähenemisviisi osas. EU-OSHA tervislike töökohtade kampaania „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“ aitab ELi tööandjatel tagada inimväärsed töötingimused ja pakkuda kvaliteetseid töökohti.“

Tuginedes EU-OSHA uuringutele, mida on kirjeldatud digiüleminekuga seotud tööohutuse ja töötervishoiu ülevaates, keskendub kampaania järgmise kahe aasta jooksul viiele prioriteetsele valdkonnale: digiplatvormitöö, ülesannete automatiseerimine, kaug- ja hübriidtöö, töötajate juhtimine tehisintellekti abil ja arukad digisüsteemid. 

Seekordse kampaania eesmärk on suurendada teadlikkust digimuutuste mõjust töötervishoiule ja tööohutusele ning julgustada digitehnoloogiate ohutut ja tootlikku kasutamist erinevates sektorites ja töökohtades. Samuti on selle eesmärk edendada sidusrühmade koostööd, pakkudes vahendeid ja edendades ennetavat riskihindamist töö turvalise ja tõhusa digiülemineku tagamiseks.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) tegevdirektor William Cockburn Salazar lõpetas avasõnad järgmiselt: „Euroopa digiüleminek alles toimub ning selle mõju ettevõtetele ja töötajatele ei ole veel täielikult arusaadav. Kahjuks on selle võimalikku mõju töötajate ohutusele ja tervishoiule arutanud üksnes 24% ettevõtetest. On vaja kiiresti mõista digiülemineku võimalusi ja tuvastada selle riskid, et maksimeerida uute tehnoloogiate eeliseid ohutute, tervislike ja tootlike töökohtade nimel. Just seda püüab saavutada EU-OSHA uus tervislike töökohtade kampaania „Ohutu ja tervislik töö digiajastul“.

Oluline on kõigi osalus. Töötajate ja tööandjate teavitamisel tugineb EU-OSHA riiklike kontaktpunktide, ametlike kampaaniapartnerite, meediapartnerite, sotsiaalpartnerite ja muude vahendajate ulatuslikule võrgustikule ning kasutab oma reklaami- ja teabematerjale, et inspireerida ja julgustada neid toetama ohututes ja tervislikes tingimustes töötamist digiajastul.

Lingid:

Notes to editor:

Tervislike töökohtade kampaaniast

Tervislike töökohtade kampaaniast

Tervislike töökohtade kampaaniad on EU-OSHA missiooni keskmes, mille eesmärk on tagada ohutumad ja tervislikumad töökohad kogu Euroopas. Need on üks ameti peamisi teadlikkuse tõstmise meetmeid, mis edastavad olulise sõnumi: Tööohutus ja töötervishoid lähevad korda kõigile. See on hea sinule. Hea äritegevusele. Alates 2000. aastast toimuvad kampaaniad on muutunud maailma suurimaks omataoliseks. Amet pakub rohkesti teavet ja vahendeid praktiliste juhendite ja vahendite näol kõigile organisatsioonidele ja ettevõtetele, kes soovivad parendada oma töötajate tööohutust ja -tervishoidu. Kampaaniatega kaasnevad olulised üritused, shhea tava auhinnad ja tervislike töökohtade filmiauhind, millega tunnustatakse ja tähistatakse erakordset panust tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel, samuti Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalad, mis toimuvad iga aasta oktoobris.

Varasemad kampaaniad keskendusid tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisele ja ohjamisele, ohtlike ainete haldamisele ning tervislike töökohtade edendamisele sõltumata east. 

EU-OSHAst

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. Amet kogub, töötab välja ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja terviseteavet ning korraldab üleeuroopalisi teabekampaaniaid. 1994. aastal Euroopa Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv amet koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid ning juhtivaid spetsialiste kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja mujalt.

Praegu saate meid jälgida Facebookis, X (Twitter)-is, LinkedInis, YouTube’is või tellida meie igakuist uudiskirja OSHmail. Lisaks saate regulaarseid uudiseid ja teavet EU-OSHA-lt tellida RSS-kanalite kaudu.

https://osha.europa.eu/et