You are here

Pressitalitus

Mis on uut?
15/12/2017

Saabumas on 2018. aasta, mil algab kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“. Kampaaniaga soovitakse suurendada teadlikkust ohtlikest ainetest ja edendada nendega kokkupuute ennetamist töökohtadel Euroopas.

EU-OSHA käivitab kevadel kampaania 2018–2019. Loodame oma partneritelt ja sidusrühmadelt sama tugevat toetust kui viimasele kampaaniale „Tervislikud töökohad sõltumata east“.

Ole kursis tervislike töökohtade kampaaniaga 2018–2019

Pressiteated

25/01/2018 - 01:45

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) tervitab volinik Marianne Thyssenit ja teisi sidusrühmi seminaril, kus käsitletakse töötajate ohutuse ja tervishoiu tagamist mikro- ja väikeettevõtetes. Seminar toimub Bilbaos 25. jaanuaril, mil avaldatakse ka kaks uut aruannet, mis kirjeldavad EU-OSHA mikro- ja väikeettevõtete projekti uusimaid tulemusi. Aruannetes ja seminaril käsitletakse Euroopa Liidu riikide hea tava näiteid, peamisi edutegureid ja probleeme ning vahendajate olulist rolli mikro- ja väikeettevõtjate tööohutuse ja töötervishoiu parandamisel.

21/11/2017 - 01:30

Euroopa juhtivad tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid kohtuvad täna Hispaanias Bilbaos Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) tervislike töökohtade tippkohtumisel. Tippkohtumisega lõpeb väga edukas kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“, mille eesmärk oli edendada kestlikku tööelu seoses Euroopa vananeva tööjõuga.