You are here

Pressitalitus

Mis on uut?
12/08/2018

Kas töötate ohtlike ainetega või juhite töötajaid, kes nendega kokku puutuvad? Kas vajate riskihindamise ja -juhtimise lisateavet? Kui jah, vaadake EU-OSHA põhjalikku uut ohtlike ainete praktiliste vahendite ja suuniste andmebaasi, mis sisaldab viiteid liikmesriikide, ELi ja kolmandate riikide peamistele allikatele ja audiovisuaalsetele vahenditele. Selles on mitu uut juhtumiuuringut, mis loodi käimasoleva tervislike töökohtade kampaania raames ning on tõsielulised näited ohtlike ainete käitlemise heade tavade kohta.

Pressiteated