Tere tulemast EU-OSHA dokumendiregistrisse!

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 255, mida rakendatakse 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 kaudu, antakse igale liidu kodanikule ja igale füüsilisele või juriidilisele isikule, kes elab võib kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis, juurdepääsuõigus Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet on pühendunud läbipaistvuse parandamisele ning 2004. aasta mais kinnitati agentuuri haldusnõukogu otsusega määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele) kohaldatavust agentuuri suhtes.

Juurdepääs dokumentidele on reguleeritud järgmiste eeskirjade ja õigusaktidega:

Registris on osutatud, mis dokumendid on juba avaldatud. Juba avaldatud dokumentide sisu saab vahetult andmebaasist kuvada ja alla laadida.

Avaldatud dokumentide register

Juurdepääsu saamiseks dokumentidele, millele puudub juurdepääs vahetult registrist, tuleb täita ja esitada taotlus.

Taotluse võib esitada ka posti, faksi või e-kirjaga Euroopa Liidu mis tahes ametlikus keeles, aadressil

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Hispaania

E-post: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Juurdepääs dokumentidele, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklites 4 ja 9 sätestatud erandite alla, võib olla piiratud.

NB! Registris esitatud mis tahes allikad ei ole õiguslikult siduvad. Ainult Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid on siduva jõuga.