Kes saavad EU-OSHA tegevusest kasu?

Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted

EU-OSHA loodi ühel lihtsal ja olulisel eesmärgil: muuta Euroopa ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. Selle eesmärk on suurendada teadmisi ja teadlikkust riskidest töökohal ning edendada tööohutuse ja töötervishoiu parandamist, jõudes poliitikakujundajate, ettevõtete ja töökohtadeni ning pakkudes autoriteetset teavet ja praktilisi vahendeid.

Suurem osa Euroopa ettevõtetest on mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, seejuures on mikroettevõtteid nende hulgas tervelt 95%. Järelikult on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) ja eelkõige mikro- ja väikeettevõtted EU-OSHA põhisihtrühmad. Nad ei moodusta mitte üksnes üle poole ELi tööjõust, vaid neis on ka ebaproportsionaalselt suur tööõnnetuste ning tööohutuse ja töötervishoiu muude probleemide protsent. Ehkki suuremad ettevõtted investeerivad tööohutuse ja töötervishoiu poliitikasse üha enam, ei tee seda paljud VKEd tõenäoliselt vahendite tajutava või tegeliku puudumise tõttu ning sageli halva teabevahetuse tõttu tööohutuse ja töötervishoiu tõhusa haldamise kohta.

 © EU-OSHA fotovõistlus 2009 / Georgy Velichkov

Tunnistades, et VKEd on Euroopa tõukejõud ning et nad vajavad toetust, kehtestas EL 2001. aastal rahastamiskavad. Euroopa Parlamendi üleskutsel võttis EU-OSHA need kavad omaks ning kehtestas paralleelse kava, mis kehtis aastatel 2001–2003.

Juba kava esimesel aastal toetati 51 projekti, toetused ulatusid 25 000 eurost 190 000 euroni ning nende kogusumma oli 5 miljonit eurot. Algatusest sai toetust üle poole miljoni VKE ning pakuti üle 15 000 tunni riskiteadlikkuse ja heade tavade koolitusi ja seminare. Ei olnud üllatav, et kava populaarsus kasvas, ning teisel aastal said sellest toetust kuni 700 000 VKEd.

Nende rahastamiskavadega jõudis amet esimestel aastatel paljude Euroopa VKEdeni ning suurendas mitte üksnes teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu kohta, vaid ka ameti tuntust ettevõtete hulgas, mida ta toetada soovib.

Mikro- ja väikeettevõtted on endiselt EU-OSHA tegevuse ühed peamised kasusaajad. Olles välja kasvanud Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalast, mida amet on korraldanud 2000. aastast, ning hilisematest tööohutuse töötervishoiu iga-aastastest teabekampaaniatest, on EU-OSHA põhimeetmed, tervislike töökohtade kampaaniad, muutunud väikeettevõteteni jõudmise tegevuse peamiseks osaks. Nende 2-aastaste kampaaniatega soovitakse suurendada teadlikkust asjakohastest tööohutuse ja töötervishoiu teemadest heade tavade vahetamise ning teabematerjali, praktiliste vahendite ja ressursside väljatöötamise ja levitamise kaudu. Kõik kampaaniamaterjalid on kergesti mõistetavad ja vabalt kasutatavad ning seega suunatud väikeettevõtetele, kellel võib olla raske eraldada aega ja raha tööohutusele ja töötervishoiule.

Esimesed 2008. aastal käivitatud 2-aastastest kampaaniatest keskendusid riskihindamisele, mis on kõigi tõhusate tööohutuse ja töötervishoiu tavade alus. Selle osana loodi veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) platvorm. OiRA on ette nähtud konkreetselt mikro- ja väikeettevõtete aitamiseks. See võimaldab luua veebipõhiseid valdkondlikke vahendeid, millega saab riske tõhusalt hinnata ja hallata. Praegu on OiRA aidanud tuhandetel väikeettevõtetel teha riskihindamisi lihtsalt ja kulutõhusalt.

© EU-OSHA – EU-OSHA kõrgetasemeline konverents ohutuse ja tervishoiu kohta mikro- ja väikeettevõtetes – 19. juuni 2018, Brüssel

Juunis 2018 korraldas EU-OSHA Brüsselis konverentsi tööohutuse ja töötervishoiu parandamise kohta Euroopa väikeettevõtetes. ELi, riiklikud ja rahvusvahelised sidusrühmad arutasid 3-aastase SESAME (Safe Small and Micro Enterprises) projekti järeldusi. Peamine soovitus oli kaasata kõik sidusrühmad ja suunata nende tegevust mikro- ja väikeettevõteteni jõudmisel. Projekti raames töötati välja arvukalt kasulikke mikro- ja väikeettevõtete vajadustele kohandatud heade tavade näiteid rohkem kui 60 sektoris.

Kes veel?

Ehkki VKEd on EU-OSHA tegevuse peamised sihtrühmad, ei ole nad mingil juhul ainukesed kasusaajad. Muud sihtrühmad on:

  • ELi ja riigi tasandi poliitikakujundajad
  • töötajad ja tööandjad ning nende esindajad
  • tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid ja teadlased
  • riikide valitsused.

On selge, et EU-OSHA tegevus on väga paljudele kasulik. Sellegipoolest on ameti eesmärk sama selge ja tähtis kui alati: muuta Euroopa töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks.