EU-OSHA 25. aastapäeva keskmes on ameti töötajad ja tegevuskoht.

Bilbao

Alates 1996. aastast on EU-OSHA tegutsenud dünaamilises Bilbao linnas. 19. ja 20. sajandil oli Bilbao võimas tööstuslinn, kuid rasketööstuse taandumine viis linna sarnaselt paljude teiste industrialiseerunud piirkondadega sügavasse majanduslangusesse. Kuid linnavalitsus nägi Bilbaole helget tulevikku ning 1990ndatel tehti algust suurte investeeringutega, et taaselustada mahajäetud tööstuspiirkonnad ning edendada kultuuri ja turismi. Alates EU-OSHA tegevuse algusest on Bilbaos aset leidnud nii mõnigi tähtsündmus: avati legendaarse Guggenheimi muuseumi filiaal, 2010. aastal omistati Bilbao linnavalitsusele Lee Kuan Yew maailmalinna avaauhind ning 2018. aastal pälvis Bilbao konkursil Urbanism Awards Euroopa aasta linna tiitli.

© EU-OSHA / David Tijero

ELi ringkondades nimetatakse EU-OSHA-t Bilbao ametiks: see kajastab linna ja organisatsiooni erilist ja vastastikku kasulikku suhet. Ei ole üllatus, et EU-OSHA hoiab Bilbao linnavalitsusega häid suhteid. Samuti teeb amet koostööd Baski tööohutuse ja töötervishoiu ametiga Osalan.

EU-OSHA suurim vara – töötajad

EU-OSHA suurim vara on kahtlemata kõrge kvalifikatsiooniga ja pühendunud töötajad. Kõik töötajad on oma eriala eksperdid, olgu tegemist tööohutuse ja -tervishoiu, kommunikatsiooni, infotehnoloogia, finants- või personalijuhtimise, halduse või võrgustikutööga. Praegu on EU-OSHAs töötajaid 16 ELi liikmesriigist, kes kehastavad ameti euroopalikku kultuuri.

„Äärmiselt suure pädevusega ja motiveeritud töötajad. Ametis on kõikidel tasanditel head töötajad, kes esindavad Euroopa eri rahvusi – see aitab luua tugeva euroopaliku kultuuri. EU-OSHA oli minu jaoks nagu perekond.“

Endine EU-OSHA direktor dr Jukka Takala

Tänutäheks tagab EU-OSHA oma töötajatele kvaliteetsed töötingimused, mida kogu Euroopas kampaania korras edendatakse. Töötajatele on muu hulgas tagatud ergonoomilised töökohad ja -vahendid ning rakendatakse stressiennetuspoliitikat ja -kava, mis hõlmavad nii füüsilist kui ka vaimset tervist ja ohutust töökeskkonnas.

© EU-OSHA Photo Competition 2011 / Frederic Santiago

EU-OSHA eesmärk on tagada nii oma töötajatele kui ka töövõtjatele parimad töötingimused kooskõlas tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiiviga. Samuti on amet võtnud kohustuse vähendada oma keskkonnajalajälge nt tänapäevasel tehnoloogial põhineva energiatõhusa valgustus- ja elektrisüsteemi paigaldamise, kontorijäätmete koguse vähendamise ja jäätmete ringlussevõtu, keskkonnasõbralike puhastustoodete kasutamise ning ameti väärtusi jagavate töövõtjate palkamisega.

Küsimusele, mis oli või on EU-OSHAs töötamise juures kõige parem, vastavad nii praegused kui ka endised töötajad ja partnerid kui ühest suust – kolleegid.

„Minu kolleegid, EU-OSHA äärmiselt professionaalsed töötajad ... Kui lähen Bilbaosse, läheksin nagu koju ... Saan kolleegidelt palju õppida.“

EU-OSHA haldusnõukogu aseesimees Károly György

EU-OSHA 25 tegutsemisaasta jooksul on ameti edu keskmes olnud ameti töötajad ja Bilbao linn. 25. aastapäeva pidustused on pühendatud inimestele – nii praegustele kui ka endistele töötajatele, kelle oskused, kirg ja entusiasm on vorminud EU-OSHA organisatsiooniks, nagu see täna on, ja kes üheskoos töötavad ohutu ja tervisliku Euroopa nimel.