25 aastat koostööd ohutu ja tervisliku Euroopa nimel

Image

Kogu 2019. aasta vältel tähistab EU-OSHA 25 aastat kestnud koostööd, et muuta Euroopa töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks. Siit leiate kogu teabe EU-OSHA asutamise 25. aastapäeva kohta.

EU-OSHAst saab Euroopa projekti osa

Tööohutus ja töötervishoid on olnud Euroopa projekti keskmes algusest peale, kui asutati Euroopa Söe- ja Teraseühendus. Areneva Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu oluline vahe-eesmärk oli raamdirektiivi (89/391/EMÜ) avaldamine 1989. aastal. Selles sätestati ühised põhimõtted ja seati riskihindamine tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide keskmesse. 1990. aastate alguses oli Euroopas igal aastal üle 4 miljoni tööõnnetuse, neist 8000 lõppesid surmaga. Vastuseks neile šokeerivatele arvudele kuulutas Euroopa Komisjon 1992. aasta tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa aastaks. See lõi aluse EU-OSHA asutamisele 1994. aastal ja edasine on juba ajalugu.

Mida toob tulevik?

Viimased 25 aastat on olnud töömaailma oluliste muutuste aeg ning enneolematute muutuste aeg ELis. Tulevik ei ole teada, kuid sellega kaasnevad kindlasti uued ülesanded tehnika arengu, poliitilise ja ühiskondliku surve ning majanduslike, demograafiliste ja ELis endas toimuvate muutuste tõttu. EU-OSHA head suhted kõigi partneritega – Euroopa Komisjoni, riiklike koordinatsioonikeskuste, sotsiaalpartnerite, kampaaniapartnerite ja sidusrühmadega – aitavad neid ülesandeid lahendada.

Mida iganes tulevik toob, jätkab EU-OSHA tegutsemist koostöös partneritega, et muuta Euroopa ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks.