Põhipunktid

© EU-OSHA 

05/08/2020
EU-OSHA 2020. aasta sidusrühmade küsitlus kinnitab, et ameti panust tööohutuse ja töötervishoiu riskide teadvustamisse, lahendustesse ning töökoha tööohutuse ja töötervishoiu parendamisesse tajutakse...

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega politseinik, administraator ja podiaater jagavad oma kogemusi maailma levinuimat tööterviseprobleemi käsitlevas uuringus. Nad osalesid juhtumiuuringute sarjas, milles...

Image by anjawbk from Pixabay

28/07/2020
Uues aruandes tehakse kokkuvõte EU-OSHA suurprojekti järeldustest. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust töökohal toimuvast kokkupuutest bioloogiliste mõjuritega ja pakkuda poliitikakujundajatele olulist...