Target values ​​for assessing the risk of strain injuries, based on technical measurements of the exposure

Back to MSDs and filter
Target values ​​for assessing the risk of strain injuries, based on technical measurements of the exposure

Riktvärden för att bedöma risken för belastningsskador, baserade på tekniska mätningar av exponeringen

Type of item
Guides & Tools
Country
Sweden
Languages

Swedish

Provider
Provider (English)
Arbets-och miljömedicin Syd
Provider (Original)
Arbets-och miljömedicin Syd

Description

Guidelines for assessing the risk of exposure to injury, based on technical measurements of exposure. This guidance is particularly useful for the QSHE or ergonomic specialist in need of a method to determine the physical load during different tasks. 

 

Cirka 25 års intresse för sambandet mellan fysisk belastning och risk att utveckla besvär i muskler och leder. Ursprungligen fokus på kvinnliga industriarbetare, efter hand även på män och andra yrkesgrupper. Standardiserade metoder för att mäta. smärttillstånd i muskler och leder (MEBA). fysisk arbetsbelastning. Data från många yrkesgrupper ger möjlighet  att jämföra, bedöma nivåer och beräkna samband

 

Access tool

Language of original language description

Swedish

Other data

Sector / Indrustry covered
Not sector specific
Hazards
Awkward postures
Forceful movements
Manual handling of loads
Repetitive movements/work
Health effects
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Prevention measures
Improving individual working techniques (e.g manual handling postures)
Simple tips and measures
Technical measures e.g. ergonomic equipment
Purpose of the material
Guidance
Target audience
Safety officers
Occupational health physician
OSH consultant
Priority area
Prevention