The prevention of lower back disorders in the transport sector

Back to MSDs and filter
The prevention of lower back disorders in the transport sector

Ručná manipulácia s bremenami doprava

Type of item
Guides & Tools
Country
Slovakia
Languages

Slovak

Provider
Provider (English)
National Labour Inspection
Provider (Original)
Národný inšpektorát práce

Description

Guide giving information on why a prevention policy needs to be implemented for the prevention of back pain disorders in the transport sector. It explains the causes, and provides preventive solutions in the  transport sector and how to implement them with the help of pictures. 

 

Ciele sú takéto: dosiahnuť vyšší súlad činností s európskou smernicou 90/269/CEE za účelom redukcie problémov podporno-pohybovej sústavy v rôznych krajinách Európskej únie, zlepšiť informovanosť zamestnancov a zamestnávateľov o rizikách spojených s ručnou manipuláciou s bremenami a o príslušných prevenčných opatreniach, propagovať zmenu v súvislosti s prístupom k rizikám spojených s ručnou manipuláciou skôr prostredníctvom riešenia problémov pri zdroji ako zameraním sa na spôsob práce ľudí.

Access tool

Language of original language description

Slovak

Other data

Hazards
Manual handling of loads
Health effects
Back pain or injury
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Prevention measures
Improving individual working techniques (e.g manual handling postures)
Technical measures e.g. ergonomic equipment
Purpose of the material
Guidance
Target audience
Other
Year
2007