Lighten the load:Information for healthcare workers

Back to MSDs and filter
Lighten the load:Information for healthcare workers

Informacje dla pracowników systemu opieki zdrowotnej

Type of item
Guides & Tools
Country
Poland
Languages

Polish

Provider
Provider (English)
National Labour Inspectorate
Provider (Original)
Państwowej Inspekcji Pracy

Description

 The publication presents the most important principles of organisation and ways of performing work in sitting and standing positions, related to manual transport and activities such as lifting, carrying, pulling, pushing in hospitals, nursing homes and nursing homes. 

 

Choroby i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego w szczególności kręgosłupa są tak powszechne, że stanowią jeden z głównych problemów społecznych. Wśród grup zawodowych najbardziej narażonych na ryzyko rozwoju tych schorzeń znajdują się osoby zatrudnione w szpitalach, w placówkach opiekuńczo-leczniczych oraz w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych. W publikacji przedstawiono najważniejsze zasady organizacji i sposoby wykonywania pracy w pozycji siedzącej i stojącej, związanej z ręcznym transportem i czynnościami takimi jak: podnoszenie, przenoszenie, ciągnięcie, pchanie.

 

Access tool

Language of original language description

Polish

Other data

Hazards
Awkward postures
Forceful movements
Manual handling of loads
Repetitive movements/work
Static postures - sitting
Using Display Screen Equipment
Health effects
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Prevention measures
Improving individual working techniques (e.g manual handling postures)
Simple tips and measures
Technical measures e.g. ergonomic equipment
Training/guidance (for workers)
Purpose of the material
Guidance
Target audience
All (no specific target audience)
Year
2013