Lighten the load- Information for employees and employers in the construction sector

Back to MSDs and filter
Lighten the load- Information for employees and employers in the construction sector

Obmedzte záťaž - Informácie pre zamestnancov a zamestnávateľov v odvetví stavebníctva

Type of item
Guides & Tools
Country
Slovakia
Languages

Slovak

Provider
Provider (English)
National Labour Inspection
Provider (Original)
Národný inšpektorát práce

Description

Guide giving information on why a prevention policy needs to be implemented for manual handling of loads in the construction sector. What are the preventive solutions in the retail sector and how to implement them. 

 

Ciele sú nasledovné: dosiahnúť lepší súlad s Európskou Smernicou 90/269/EEC v zmysle redukcie problémov s podporno-pohabovou sústavou v jednotlivých krajinách EÚ; zlepšiť informovanosť zamestnávateľov a zamestnancov o rizikách v súvislosti s ručnou manipuláciou s bremenami a o príslušných preventývnych opatreniach;  podporovať zmeny vo vzťahu k existujúcim rizikám súvisiacich s ručnou manipuláciou s bremenami, a to predovšetkým prostredníctvom riešenia problému pri zdroji.

 

Access tool

Language of original language description

Slovak

Other data

Hazards
Manual handling of loads
Health effects
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Prevention measures
Elimination of hazards
Improving individual working techniques (e.g manual handling postures)
Simple tips and measures
Technical measures e.g. ergonomic equipment
Purpose of the material
Guidance
Target audience
All (no specific target audience)
Year
2008