Forced postures and body positions

Back to MSDs and filter
Forced postures and body positions

Prisilne drže in telesni položaj

Type of item
Guides & Tools
Country
Slovenia
Languages

Slovenian

Provider
Provider (English)
The association of free trade unions of Slovenia
Provider (Original)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Description

Handbook for the detection, evaluation and elimination of ergonomic risks in the workplace. The manual outlines the basic procedures and recommendations for quickly and easily identifying those ergonomic risks in the workplace that can lead to so-called musculoskeletal disorders. Also, this guide shows and explains the approach for quantitative evaluation of the risks of the occurrence of MSDs. 

 

nženirska zbornica Slovenije je v juniju in septembru 2016 organizirala seminar Vrednotenje ergonomskih tveganj na delovnem mestu. Projekt je financiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cilj projekta je bila priprava Priročnika za zaznavanje, vrednotenje in odpravljanje ergonomskih tveganj na delovnem mestu in letaka Vrednostna ergonomska analiza. V priročniku je prikaz osnovnih postopkov in priporočil za hitro in enostavno prepoznavanje tistih ergonomskih tveganj na delovnem mestu, ki lahko vodijo do t.i. mišično kostnih obolenj oz. disfunkcij, ki predstavljajo večino vzrokov za bolezenske odsotnosti iz dela in predčasno upokojevanje. Prav tako pa je v tem priročniku prikazan in pojasnjen pristop za kvantitativno vrednotenje tveganj za nastanek t.i. mišično kostnih obolenj oz. disfunkcij.

 

Access tool

Language of original language description

Slovenian

Other data

Hazards
Awkward postures
Forceful movements
Manual handling of loads
Health effects
Back pain or injury
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Purpose of the material
Training
Awareness raising
Target audience
All (no specific target audience)
Year
2017