Assess risks in manual handling - lifting and carrying

Back to MSDs and filter
Assess risks in manual handling - lifting and carrying

Bedöm risker vid manuell hantering - lyfta och bära

Type of item
Guides & Tools
Country
Sweden
Languages

English

Swedish

Provider
Provider (English)
Swedish Work Environment Authority
Provider (Original)
Arbetsmiljoverket

Description

This document presents information on how to assess the risks of carrying and liftings load. It includes a manual and a template to be filled in. 

 

I den här bedömningsmallen kan du själv göra en bedömning av riskerna med att bära och lyfta last. Det är viktigt att bära tung last på rätt sätt för hälsans skull. Fyll i mallen direkt på skärmen eller skriv ut den.

 

Access tool

Language of original language description

English

Swedish

Other data

Hazards
Manual handling of loads
Health effects
MSDs unspecified
Prevention measures
Elimination of hazards
Improving individual working techniques (e.g manual handling postures)
Simple tips and measures
Technical measures e.g. ergonomic equipment
Purpose of the material
Risk assessment
Target audience
Employers
Safety officers
OSH consultant
Year
2019