Κύρια σημεία

07/12/2018
Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη είναι πιο πιθανό να βιώσουν τις αρνητικές συνέπειες των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, του άγχους ή των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με...
05/12/2018
Έφτασε πλέον η στιγμή να κλείσει το πρώτο κεφάλαιο της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας «Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών» . Ενώ βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο της διαμόρφωσης ενός ακόμη απαιτητικού...
29/11/2018
Τα τελικά αποτελέσματα του έργου Foresight του EU-OSHA με θέμα την αυξανόμενη ψηφιακοποίηση της εργασίας και τις προκλήσεις που ενέχει για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) είναι πλέον διαθέσιμα σε...
27/11/2018
Ο EU-OSHA παρουσιάζει ένα διαδραστικό πληροφοριακό γράφημα το οποίο δημιουργήθηκε για να στηρίξει την εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών . Το γράφημα αυτό παρέχει...
Συνιστώμενες πηγές