Κύρια σημεία

25/05/2018
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς που επιστρέφουν στην εργασία τους; Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εργοδότες τους; Η έρευνα του EU-OSHA έχει στόχο να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα...
22/05/2018
Μεταξύ των διαφόρων μέσων της εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους εργασίας 2018-2019 , το ηλεκτρονικό εργαλείο του EU-OSHA για τις επικίνδυνες ουσίες και τα χημικά προϊόντα έχει ως σκοπό να παρέχει...
18/05/2018
Στο πλαίσιο του έργου ανασκόπησης του EU-OSHA σχετικά με τις ασθένειες που συνδέονται με την εργασία , πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο με θέμα τα «συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό των...
15/05/2018
Η ταινία Ο Napo και η σκόνη στον χώρο εργασίας αναπαριστά ορισμένες από τις περιπτώσεις έκθεσης των εργαζομένων στον χώρο εργασία τους σε σκόνη από ξύλο, μέταλλο, αλεύρι ή άλλα αντικείμενα. Ακολουθώντας το...
Συνιστώμενες πηγές