Κύρια σημεία

15/05/2019
Η χρήση μεγάλων δεδομένων σε συνδυασμό με την τεχνολογία της εκμάθησης μηχανών καθίσταται όλο και πιο συχνή στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Δύο νέα έγγραφα προβληματισμού και ανάλυσης προοπτικών εξετάζουν...
08/05/2019
Κάθε χρόνο, στις 9 Μαΐου, η Ευρώπη γιορτάζει την ιδέα της αρμονικής συνύπαρξης των Ευρωπαίων πολιτών με ειρήνη και ενότητα, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Robert Schuman στην ιστορική πλέον...
06/05/2019
Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και απασχολούν το ήμισυ περίπου του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, οι εργαζόμενοί τους είναι...
26/04/2019
Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στρέφει την προσοχή στο μέλλον της εργασίας και στον αντίκτυπό της στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Αυτή η Ημέρα γιορτάζεται κάθε...
Συνιστώμενες πηγές