Κύρια σημεία

28/04/2017
Η «βελτιστοποίηση της συλλογής και της χρήσης δεδομένων σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ)» είναι το θέμα που προτείνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) επ' ευκαιρία της φετινής Παγκόσμια...
26/04/2017
Στο πλαίσιο της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες του EU-OSHA, η μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ συμμετέχει στη διοργάνωση της τελετής απονομής των βραβείων καλής...
19/04/2017
Αναζητάτε πρακτικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού; Είστε τυχεροί. Παράλληλα με την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες», ο...
10/04/2017
A summary and all presentations of EU-OSHA’s good practice exchange event for official campaign partners, which took place on 22-23 March, are now available. Information-packed workshops and plenary sessions...
Συνιστώμενες πηγές