Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προσωπικά εργαλεία
Μετάβαση στο περιεχόμενο. Αναζήτηση Συχνές ερωτήσεις Βοήθεια Πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Επιλογή γλώσσας:

Δίκτυο του Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
Loading
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Επισημάνσεις

Η σύνοψη του συνεδρίου «Συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ)» είναι πλέον διαθέσιμη

24/03/2015

Η σύνοψη του συνεδρίου με θέμα «Συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ)» είναι πλέον διαθέσιμη. Η εκδήλωση παρείχε στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις σε θέματα πρακτικών υγείας και ασφάλειας. Τα τέσσερα εργαστήρια που διοργανώθηκαν αφορούσαν τα εξής θέματα: ατυχήματα και άντληση διδαγμάτων, ο επιτελικός ρόλος της διοίκησης στην ΕΑΥ, νοοτροπία ασφάλειας και υγείας, και δείκτες επιδόσεων ΕΑΥ.
 

Περισσότερα…

Το OiRA στο πλαίσιο του τομεακού κοινωνικού διαλόγου

17/03/2015

Η επιτυχία του Επιγραμμικού Διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA) δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στον αριθμό των εθνικών εταίρων που ήδη συμμετέχουν (15). Διάφορες επιτροπές τομεακού κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ έχουν επωφεληθεί επίσης από τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρει το OiRA.
 

Περισσότερα…

Βράβευση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των οργανισμών με τις κορυφαίες επιδόσεις ως προς τη διαχείριση του εργασιακού άγχους

05/03/2015

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», ο EU-OSHA τίμησε σε μια τελετή, της οποίας προΐσταντο η επίτροπος της ΕΕ Marianne Thyssen και η διευθύντρια του Οργανισμού Christa Sedlatschek, περισσότερους από 100 επίσημους εταίρους για τα μέτρα που εφάρμοσαν με σκοπό τη μείωση του ψυχοκοινωνικών κινδύνων και τους άγχους στους χώρους εργασίας τους.
 

Περισσότερα…

8η Μαρτίου - Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας

04/03/2015

Για πάνω από 100 χρόνια, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας είναι αφιερωμένη στον εορτασμό των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιτευγμάτων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και στην εδραίωση της ισότητας των φύλων. Οι γυναίκες αποτελούν το 45% του ενεργού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως πολλοί χώροι εργασίας εξακολουθούν να είναι σχεδιασμένοι με βάση τις ανάγκες των ανδρών εργαζομένων. Η προαγωγή της υγείας, της ασφάλειας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων γυναικών επιβάλλει την εφαρμογή μιας «ευαίσθητης ως προς το φύλο» προσέγγισης στα θέματα της ΕΑΥ.

Περισσότερα…

Στο προσκήνιο

Εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2014-2015

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εκδηλωθούν σε κάθε χώρο εργασίας και η ποιότητα του χώρου εργασίας συνδέεται στενά με το επίπεδο του άγχους που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας

Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας

Napo: Ασφάλεια με χαμόγελο

Συναντήστε έναν απλό εργαζόμενο που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό αστέρα. Ο Napo είναι ο ήρωας κινουμένων σχεδίων με θέμα τον κόσμο της εργασίας ο οποίος μέσω των βουβών ταινιών στις οποίες πρωταγωνιστεί μιλάει τη γλώσσα τόσο των ενηλίκων όσο και των νέων εργαζομένων.

ESENER: Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις

Μάθετε πώς τα διοικητικά στελέχη και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Ευρώπη διαχειρίζονται τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας τους.

OiRA: Έργο επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων

Ανακαλύψτε τη δωρεάν δικτυακή εφαρμογή μας η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ένα συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο εταίρων να αναπτύσσει εξατομικευμένα εργαλεία εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Δωρεάν Ενημερωτικό Δελτίο

Λάβετε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Εγγραφή

Χρησιμοποιήσετε επίσης την υπηρεσία ειδοποίησης!

Twitter