Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προσωπικά εργαλεία
Μετάβαση στο περιεχόμενο. Αναζήτηση Συχνές ερωτήσεις Βοήθεια Πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Επιλογή γλώσσας:

Δίκτυο του Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
Loading
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

Επισημάνσεις

Άρθρο του μήνα της OSHwiki - «Towards an occupational safety and health culture»

15/04/2015

Αυτό τον μήνα, η OSHwiki επικεντρώνεται σε ένα άρθρο το οποίο εξετάζει το θέμα της οργανωτικής νοοτροπίας ως καθοριστικό παράγοντα για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Όπως εξηγεί το άρθρο, η οργανωτική νοοτροπία αφορά τις αξίες, τους κανόνες, τις απόψεις και τα ταμπού που ισχύουν σε έναν οργανισμό και επηρεάζουν τις εργασιακές διαδικασίες, τις αντιλήψεις και την κατανόηση των κινδύνων σε επίπεδο ΕΑΥ, καθώς επίσης και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Ως εκ τούτου, η επένδυση στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος σε επίπεδο οργανισμού, το οποίο αποδίδει μεγάλη σημασία στην υγεία και την ασφάλεια, δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό ζήτημα για τους οργανισμούς, αλλά και μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η οποία έχει αφιερώσει την Παγκόσμια Ημέρα 2015 για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στο συγκεκριμένο θέμα. Ο τίτλος της συγκεκριμένης πρόσκλησης για δράση είναι “Join in building a culture of prevention on OSH” (Ελάτε να συμμετάσχετε στην καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης σε θέματα ΕΑΥ).

Περισσότερα…

EU-OSHA offers online database of OSH publications free of charge

07/04/2015

Θέλετε να ενημερώνεστε για τα θέματα ασφάλειας και υγείας; Οι δημοσιεύσεις μας, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα, από τις διεξοδικές εκθέσεις ερευνών έως τα θεματικά ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, σχεδιάζονται με γνώμονα τη χρήση τους στον χώρο εργασίας. Παρέχονται όλες δωρεάν και μπορούν να μεταφορτωθούν. You can search the library by language, topic or keyword and find a great amount of multilingual publications related to OSH main sectors and themes.

Επισκεφθείτε το τμήμα σχετικά με τις εκδόσεις

 

Περισσότερα…

Η σύνοψη του συνεδρίου «Συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ)» είναι πλέον διαθέσιμη

24/03/2015

Η σύνοψη του συνεδρίου με θέμα «Συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ)» είναι πλέον διαθέσιμη. Η εκδήλωση παρείχε στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις σε θέματα πρακτικών υγείας και ασφάλειας. Τα τέσσερα εργαστήρια που διοργανώθηκαν αφορούσαν τα εξής θέματα: ατυχήματα και άντληση διδαγμάτων, ο επιτελικός ρόλος της διοίκησης στην ΕΑΥ, νοοτροπία ασφάλειας και υγείας, και δείκτες επιδόσεων ΕΑΥ.
 

Περισσότερα…

Το OiRA στο πλαίσιο του τομεακού κοινωνικού διαλόγου

17/03/2015

Η επιτυχία του Επιγραμμικού Διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA) δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στον αριθμό των εθνικών εταίρων που ήδη συμμετέχουν (15). Διάφορες επιτροπές τομεακού κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ έχουν επωφεληθεί επίσης από τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρει το OiRA.
 

Περισσότερα…

Στο προσκήνιο

Εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2014-2015

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εκδηλωθούν σε κάθε χώρο εργασίας και η ποιότητα του χώρου εργασίας συνδέεται στενά με το επίπεδο του άγχους που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας

Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας

Napo: Ασφάλεια με χαμόγελο

Συναντήστε έναν απλό εργαζόμενο που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό αστέρα. Ο Napo είναι ο ήρωας κινουμένων σχεδίων με θέμα τον κόσμο της εργασίας ο οποίος μέσω των βουβών ταινιών στις οποίες πρωταγωνιστεί μιλάει τη γλώσσα τόσο των ενηλίκων όσο και των νέων εργαζομένων.

ESENER: Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις

Μάθετε πώς τα διοικητικά στελέχη και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Ευρώπη διαχειρίζονται τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας τους.

OiRA: Έργο επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων

Ανακαλύψτε τη δωρεάν δικτυακή εφαρμογή μας η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ένα συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο εταίρων να αναπτύσσει εξατομικευμένα εργαλεία εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.