Κύρια σημεία

17/10/2017
Από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου ο EU-OSHA θα συμμετέχει ενεργά στο 35 ο διεθνές συνέδριο και την εμπορική έκθεση A+A σχετικά με την προστασία, την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Οι εργασίες του συνεδρίου...
10/10/2017
Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου. Εφιστά την προσοχή μας στις ψυχικές ασθένειες και στις επιπτώσεις τους στη ζωή των ανθρώπων, μεταξύ άλλων και στον εργασιακό τους βίο...
03/10/2017
Εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2017 με σκοπό την προώθηση της...
27/09/2017
Ένα νέο ενημερωτικό γράφημα δημοσιεύεται στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνου (OiRA). Στην οπτική απεικόνιση του εργαλείου «Εκτίμηση κινδύνου με το OiRA σε...
Συνιστώμενες πηγές