Κύρια σημεία

source: napofilm.net

07/08/2020
Κάθε φορά κάνει το ίδιο: σας κάνει να χαμογελάτε και σας προσφέρει συμβουλές ασφαλείας που δεν θα ξεχάσετε. Όποια κι αν είναι η ηλικία σας, ο Napo έχει ένα σημαντικό μάθημα για όλους όσοι εισέρχονται στον...

© EU-OSHA 

05/08/2020
Η έρευνα του EU-OSHA του 2020 προς τους ενδιαφερόμενους φορείς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση για το έργο του Οργανισμού όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους της επαγγελματικής...

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
Ένας αστυνομικός, ένα υπάλληλος υποδοχής και ένας ποδίατρος, με χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ), συζητούν τις εμπειρίες τους για το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας παγκοσμίως που πλήττει τους...