Κύρια σημεία

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

02/06/2020
Τα έξυπνα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υπόσχονται υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης στον χώρο εργασίας χάρη στα ενισχυμένα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους ή στα ηλεκτρονικά τους...

© EU-OSHA

01/06/2020
Το Βαρόμετρο ΕΑΥ είναι το πρώτο εργαλείο απεικόνισης δεδομένων με επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ευρωπαϊκές χώρες. Το εργαλείο...
30/05/2020
Η ευρωπαϊκή εβδομάδα κατά του καρκίνου —από τις 25 έως τις 31 Μαΐου— αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης του καρκίνου, πρόσβασης σε αντικαρκινική αγωγή και υποστήριξης των ατόμων που επέζησαν του...