Κύρια σημεία

09/10/2019
Ορισμένες ομάδες εργαζομένων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες όταν εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν διαθέτουν εμπειρία, δεν έχουν λάβει...
07/10/2019
Η αποτελεσματική επικοινωνία του EU-OSHA με τα κοινά-στόχους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του Οργανισμού. Με την πρωτοποριακή προσέγγιση που ακολουθεί, μέσω της παρουσίας...
04/10/2019
Η 5 η Οκτωβρίου, η παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών , δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους εκπαιδευτικούς, αλλά και μια αφορμή για να αναλογιστούμε με ποιους τρόπους θα...