Κύρια σημεία

21/10/2019
Ο EU-OSHA και οι εταίροι του ένωσαν, για μία ακόμη φορά, τις δυνάμεις τους προκειμένου να διοργανώσουν εκατοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις 21 έως τις 25...

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

16/10/2019
Στις 16 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, ο EU-OSHA διοργανώνει διάσκεψη με θέμα την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) στην Ευρώπη. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί...
09/10/2019
Ορισμένες ομάδες εργαζομένων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες όταν εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν διαθέτουν εμπειρία, δεν έχουν λάβει...