Κύρια σημεία

04/06/2020
Ενώ οι περιορισμοί που ισχύουν σε σχέση με τη νόσο COVID-19 αρχίζουν να χαλαρώνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλές εταιρείες και οργανισμοί σχεδιάζουν το πλαίσιο για μια ασφαλή επιστροφή στον χώρο εργασίας. Η...

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

02/06/2020
Τα έξυπνα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υπόσχονται υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης στον χώρο εργασίας χάρη στα ενισχυμένα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους ή στα ηλεκτρονικά τους...

© EU-OSHA

01/06/2020
Το Βαρόμετρο ΕΑΥ είναι το πρώτο εργαλείο απεικόνισης δεδομένων με επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ευρωπαϊκές χώρες. Το εργαλείο...