Εκθέσεις σεμιναρίων

New and emerging OSH risks –“Towards a sustainable working life”

NEW OSH ERA “New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health - Anticipating and dealing with change in the workplace through coordination of OSH risk research” is a project funded within the ERA-NET scheme under the Sixth EU Framework Programme for Research and Technological Development.

Event Details

Τοποθεσία: 
FPS Employment, Labour and Social Dialogue - Brussels
Ημερομηνία έναρξης: 
29/10/2009 - 10:00
Λήξη προθεσμίας: 
30/10/2009 - 13:30