Εκθέσεις σεμιναρίων

2nd Advisory Committee on Safety and Health Workshop on National OSH Strategies

The Second Advisory Committee on Safety and Health Workshop on National OSH Strategies took place in Luxembourg on 7-8 October 2009. The presentations of the workshop can be found here.

Event Details

Τοποθεσία: 
Luxembourg
Ημερομηνία έναρξης: 
07/10/2009 - 09:00
Λήξη προθεσμίας: 
08/10/2009 - 13:00