Εκθέσεις σεμιναρίων

Εργαστήριο σχετικά με την επαγγελματική επιβάρυνση λόγω ασθενειών

Το εργαστήριο διήρκεσε μία ημέρα και είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με το μελλοντικό έργου του EU-OSHA για τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία ενόψει του πολυετούς προγράμματος και της εκτεταμένης επισκόπησης της ΕΑΥ που προγραμματίζεται για τα έτη 2015, 2016 και 2017. Στο εργαστήριο συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από το δίκτυο των εστιακών πόλων του EU-OSHA, τον ΠΟΥ, ερευνητές, ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο της εργασίας, της Επιστημονικής επιτροπής ορίων επαγγελματικής έκθεσης (SCOEL), της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, οι εργασίες για τις επαγγελματικές ασθένειες στοχεύουν στην παραγωγή πληροφοριών, βάσει αποδεικτικών στοιχείων, όσον αφορά την πρόληψη και την πληρέστερη επισκόπηση της έκτασης της επαγγελματικής επιβάρυνσης που οφείλεται σε ασθένειες.

Event Details

Ημερομηνία έναρξης: 
10/10/2014 - 09:00
Λήξη προθεσμίας: 
10/10/2014 - 17:30
Number of pages 23