Εκθέσεις σεμιναρίων

Τα οφέλη της επένδυσης στην ΕΑΥ

Στις 17-18 Σεπτεμβρίου 2014 οι εστιακοί πόλοι των χωρών της Μπενελούξ σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της Ολλανδίας, τον EU-OSHA και την οργάνωση TNO διοργάνωσαν διάσκεψη με τίτλο «Επενδύοντας στην ΕΑΥ - πώς τα οφέλη υπερτερούν του κόστους». Το απόγευμα της 17ης Σεπτεμβρίου ήταν αφιερωμένο στο θέμα της επένδυσης στην ΕΑΥ σε επίπεδο επιχειρήσεων. Παρουσιάστηκαν αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων και ακολούθησε λεπτομερής συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας ελήφθησαν υπόψη τα κίνητρα και οι περιορισμοί των εργοδοτών σε ό,τι αφορά την επένδυση στην ΕΑΥ. Το επόμενο πρωινό η συζήτηση επικεντρώθηκε στα επιτεύγματα ανά τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων σκιαγραφήθηκαν διάφορα προγράμματα παροχής οικονομικών κινήτρων τα οποία ανταμείβουν τις δράσεις των εργοδοτών στον τομέα της ΕΑΥ. Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν επίσης πρόσφατα παραδείγματα, ορθές πρακτικές, παράγοντες επιτυχίας, αλλά και οι κρυφοί κίνδυνοι.

Event Details

Τοποθεσία: 
De Bazel Café & Conference Center, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.
Ημερομηνία έναρξης: 
17/09/2014 - 12:00
Λήξη προθεσμίας: 
18/09/2014 - 13:00
Number of pages 7