Περίληψη: Επισκόπηση της έρευνας σχετικά με την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία
11/07/2016 Κατηγορία: Εκθέσεις 9 σελίδες

Περίληψη: Επισκόπηση της έρευνας σχετικά με την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία

Keywords:Γήρανση και ΕΑΥ, Campaign 2016-2017, Αποκατάσταση

Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνάει. Οι κίνδυνοι πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας για εργασία και μακροχρόνιας απουσίας λόγω ασθένειας είναι υψηλότεροι για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους και συνεπάγονται σημαντικό οικονομικό κόστος. Η περίληψη βασίζεται σε μια συνοπτική ανασκόπηση των πρόσφατων γνώσεων σχετικά με συστήματα, προγράμματα και παρεμβάσεις επαγγελματικής αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία και τα διάφορα σκέλη τους. Αναλύονται τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και διερευνώνται οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία και τη βιωσιμότητα της αποκατάστασης και της επανένταξης.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα