Εκδόσεις

Οι δημοσιεύσεις μας ποικίλλουν από διεξοδικές εκθέσεις ερευνών έως θεματικά ενημερωτικά δελτία και σχεδιάζονται με γνώμονα τη χρήση τους στον χώρο εργασίας. Παρέχονται όλες δωρεάν και μπορούν να μεταφορτωθούν. Μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις στη βιβλιοθήκη με βάση το είδος της δημοσίευσης ή με βάση λέξεις-κλειδιά. Μπορείτε επίσης να γίνετε δωρεάν συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό μας δελτίο που διευκολύνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Προτεινόμενες εκδόσεις

23/09/2019

EU-OSHA Multi-annual Strategic Programme 2018-2023

Κατηγορία: Στρατηγικές του Οργανισμού και ετήσια σχέδια διαχείρισης Εμφάνιση περισσότερων