Ασκήσεις διατάσεων στον χώρο εργασίας και άλλες προσαρμογές ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή στην εργασία έπειτα από προβλήματα με την πλάτη — δημόσια διοίκηση
27/07/2020 Κατηγορία: Περιπτωσιολογικές μελέτες 4 σελίδες

Ασκήσεις διατάσεων στον χώρο εργασίας και άλλες προσαρμογές ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή στην εργασία έπειτα από προβλήματα με την πλάτη — δημόσια διοίκηση

Keywords:Γήρανση και ΕΑΥ, Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει

Η εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη παρουσιάζει την επιτυχή επιστροφή στην εργασία μιας υπεύθυνης έργου, έπειτα από ενός έτους απουσία λόγω συνδρόμου απιοειδούς μυός, το οποίο προκαλεί πόνο, μεταξύ άλλων, λόγω παρατεταμένης καθιστής στάσης. Η επικοινωνία την οποία διατήρησε και η υποστήριξη που έλαβε από τον διευθυντή και τους συναδέλφους της κατά τη διάρκεια της απουσίας της βοηθήσαν την εργαζόμενη να αισθάνεται χρήσιμη, και να λάβει σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το σχέδιο της επιστροφής της στην εργασία.

Από τότε που επέστρεψε στην εργασία της, ο οργανισμός υιοθέτησε έναν συνδυασμό μέτρων —όπως μεταγενέστερη ώρα έναρξης λειτουργίας, λογισμικό αναγνώρισης φωνής και προσαρμοσμένο εξοπλισμό— ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά της χωρίς δυσφορία.

Σε αυτά προστέθηκαν η προορατική στάση της εργαζόμενης, οι συμβουλές από επαγγελματίες και η αγορά ενός ψηλού αναδιπλούμενου σκαμνιού και ενός έξυπνου ρολογιού με χρονόμετρο που χρησιμοποιήθηκε για να της υπενθυμίζει να κάνει διάλειμμα και να σηκώνεται από τη θέση της.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα