Ασφαλής εργασία με επικίνδυνες χημικές ουσίες σε φαρμακευτική εταιρεία
19/10/2018 Κατηγορία: Περιπτωσιολογικές μελέτες 6 σελίδες

Ασφαλής εργασία με επικίνδυνες χημικές ουσίες σε φαρμακευτική εταιρεία

Keywords:Εκστρατεία 2018-2019

Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη περιγράφει τη συμμετοχική προσέγγιση που υιοθετήθηκε από μια φαρμακευτική εταιρεία στην Κροατία για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη εργασία με επικίνδυνες ουσίες.

Η στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία της εταιρείας, η οποία επεκτείνεται και πέραν της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, περιλαμβάνει ενισχυμένη αξιολόγηση κινδύνων, εξάλειψη της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, και τεχνικά μέτρα για τη μείωση της έκθεσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εγκύους ή γαλουχούσες εργαζόμενες, δεδομένου ότι η πλειονότητα των εργαζομένων είναι γυναίκες.

Η κατάρτιση και η αύξηση της ενημέρωσης, καθώς και η συμμετοχή όλου του προσωπικού σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μέτρων χημικής ασφάλειας αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής για τη μείωση της επικινδυνότητας.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα