Συμμετοχή των εργαζομένων για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων κατά τη συναρμολόγηση λεβήτων

Keywords:

Η εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη επισημαίνει τα βήματα μιας συμμετοχικής παρέμβασης για τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων για τους συναρμολογητές λεβήτων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο υιοθετήθηκε στη νοοτροπία πρόληψης της εταιρείας.

Οι ερευνητές από το Εθνικό Ίδρυμα Ασφαλίσεως Εργατικών Ατυχημάτων χρησιμοποίησαν μια καινοτόμο μέθοδο που συνδυάζει ομάδες-στόχους εργαζομένων και ανάλυση βάσει δένδρων σφαλμάτων. Ουσιαστικά, οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στον εντοπισμό και την ιεράρχηση των κινδύνων, καθώς και στην πρόταση λύσεων. Όταν η διοίκηση εφάρμοσε διάφορες προτάσεις για τη βελτίωση του εξοπλισμού, της διάταξης των σταθμών εργασίας και των διαδικασιών συναρμολόγησης, οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν θετικά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ευαισθητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους.  

Μεταφόρτωση in: en | sk |