Γυναίκες και γήρανση του εργατικού δυναμικού: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία - Ανασκόπηση έρευνας.
04/10/2016 Κατηγορία: Εκθέσεις 90 σελίδες

Γυναίκες και γήρανση του εργατικού δυναμικού: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία - Ανασκόπηση έρευνας.

Keywords:Γήρανση και ΕΑΥ, Campaign 2016-2017, Γυναίκες και ΕΑΥ

Η έκθεση αυτή εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ φύλου και ηλικίας στο πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Διερευνά την ανάγκη συνεκτίμησης των συνδεόμενων με την ηλικία αλλαγών οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το βιολογικό φύλο (όπως η εμμηνόπαυση, για την οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες) και το κοινωνικό φύλο –περιλαμβανομένου του κάθετου (ιεραρχικές διαφορές) και του οριζόντιου διαχωρισμού (κυριαρχία σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς)– λόγω των οποίων οι γυναίκες εκτίθενται σε διαφορετικούς κινδύνους από ό,τι οι άνδρες. Δεδομένου ότι οι διαφορές αυτές υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου, προκύπτει η ανάγκη ενσωμάτωσης στις εκτιμήσεις κινδύνου τόσο του φύλου όσο και της ηλικίας, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης η οποία καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα