Γυναίκες και γήρανση του εργατικού δυναμικού: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία – Ανασκόπηση έρευνας - Ενημερωτικό δελτίο
05/10/2016 Κατηγορία: Ενημερωτικά δελτία 2 σελίδες

Γυναίκες και γήρανση του εργατικού δυναμικού: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία – Ανασκόπηση έρευνας - Ενημερωτικό δελτίο

Keywords:Γήρανση και ΕΑΥ, Campaign 2016-2017, Γυναίκες και ΕΑΥ

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο βασίζεται σε σχετική ανασκόπηση και παρουσιάζει βασικά πορίσματα σε σχέση με τις γυναίκες, την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και τη βιώσιμη απασχόληση στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού.

Παρουσιάζει τις βιολογικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών οι οποίες συνδέονται με την ηλικία, καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους στο πλαίσιο της ΕΑΥ, υποστηρίζει δε μια προσέγγιση για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ανδρών και γυναικών. Δίνεται επίσης έμφαση τόσο στη συνεκτίμηση της ηλικίας και του φύλου κατά τις εκτιμήσεις κινδύνου -στο πλαίσιο της προώθησης της ισότητας στον εργασιακό χώρο- όσο και στην προαγωγή των οφελών της πολυμορφίας στις στρατηγικές για την ΕΑΥ.  

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα