Ηνωμένο Βασίλειο — Η συμβουλευτική υπηρεσία του Σέφιλντ για την υγεία στην εργασία και ο ρόλος της όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης σε ψυχολογικές θεραπείες
18/12/2015 Κατηγορία: Περιπτωσιολογικές μελέτες 5 σελίδες

Ηνωμένο Βασίλειο — Η συμβουλευτική υπηρεσία του Σέφιλντ για την υγεία στην εργασία και ο ρόλος της όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης σε ψυχολογικές θεραπείες

Keywords:Campaign 2016-2017, Αποκατάσταση

Η συμβουλευτική υπηρεσία του Σέφιλντ για την υγεία στην εργασία (SOHAS) παρέχει εμπιστευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όσους έχουν προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία, με στόχο τη διατήρηση της θέσης τους και την αποκατάστασή τους. Το 2009 η SOHAS συνέπραξε με το πρόγραμμα βελτίωσης της πρόσβασης σε ψυχολογικές θεραπείες (IAPT) του Σέφιλντ, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης σε ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας που είχαν παραπεμφθεί σε ψυχοθεραπεία ώστε να βοηθηθούν να παραμείνουν επαγγελματικά ενεργοί. Μέσα από μια προσαρμοσμένη έκδοση του σχεδίου δράσης για την ανάκτηση της ευεξίας (WRAP), καταρτίζονται από κοινού με τον ασθενή σχέδια δράσης για την επάνοδό του στην εργασία. Τα σχέδια αυτά συζητούνται με τον εργοδότη ώστε να μεγιστοποιηθεί η επιτυχία της επανόδου. Ποσοστό 95% του συνόλου των χρηστών της υπηρεσίας δήλωσαν ότι τους βοήθησε να παραμείνουν στην εργασία τους, ενώ το 32% ανέφερε ότι χωρίς αυτήν θα είχαν εγκαταλείψει την εργασία τους. Καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία έπαιξε η επικοινωνία, τόσο μεταξύ της υπηρεσίας και των επαγγελματιών υγείας όσο και μεταξύ των ασθενών και των εργοδοτών. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος της τεκμηρίωσης της διαδικασίας αποκατάστασης μέσω των σχεδίων δράσης. Το εργαλείο WRAP θα ήταν κατάλληλο και για άλλου είδους προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει μια υπηρεσία αντίστοιχη με το IAPT.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα