Σουηδία: Περιβάλλον εργασίας για τις γυναίκες και πρόληψη των ΜΣΔ
19/03/2020 Κατηγορία: Περιπτωσιολογικές μελέτες 13 σελίδες

Σουηδία: Περιβάλλον εργασίας για τις γυναίκες και πρόληψη των ΜΣΔ

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει, Γυναίκες και ΕΑΥ

Σε αυτή την περιπτωσιολογική μελέτη περιγράφεται η πρωτοβουλία της Σουηδίας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη βελτίωση της επαγγελματικής υγείας των γυναικών γενικότερα και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) ειδικότερα. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, οι επιθεωρητές εργασίας έλαβαν κατάρτιση για να εντάξουν τη διάσταση του φύλου στην καθημερινή τους πρακτική.

Στη συνέχεια διενήργησαν ελέγχους σε χώρους εργασίας και σε κλάδους στους οποίους κυριαρχεί η παρουσία γυναικών και συζήτησαν με εργοδότες για τις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονταν δεν ήταν επαρκή. Η πρωτοβουλία αποδείχθηκε επιτυχής για την αύξηση της ενημέρωσης και συνέβαλε στο να αλλάξει ο τρόπος αντίληψης των πραγμάτων. Ωστόσο, αλλαγή χρειάζεται και σε πολιτικό επίπεδο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη χάραξη πολιτικής. 

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα