Σύνοψη - μια μέθοδος βασιζόμενη σε δεδομένα για την εκτίμηση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας της ΕΕ.
17/01/2019 Κατηγορία: Εκθέσεις 29 σελίδες

Σύνοψη - μια μέθοδος βασιζόμενη σε δεδομένα για την εκτίμηση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας της ΕΕ.

Keywords:Εκστρατεία 2018-2019

Η παρούσα συνοπτική έκθεση παρουσιάζει τα θεμέλια μιας μεθοδολογίας που βασίζεται τα δεδομένα και η οποία αναπτύχθηκε για την εκτίμηση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας στην ΕΕ και για να αποτελέσει τη βάση για την παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων όσον αφορά την έκθεση και τη χρήση.

Συνοψίζει την προσέγγιση που χρησιμοποιείται — η οποία συνδυάζει δημόσια διαθέσιμες πηγές δεδομένων με αξιολογήσεις και στοιχεία που παρέχονται από εμπειρογνώμονες — για τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των ουσιών που προκαλούν ανησυχία.

Στην παρούσα έκθεση επισημαίνονται επίσης τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου και διατυπώνονται προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις και περαιτέρω μέτρα.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα