Εκτίμηση κινδύνου για τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)
19/10/2020 Κατηγορία: Παρουσιάσεις

Εκτίμηση κινδύνου για τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ)

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει, Αξιολόγηση κινδύνων

Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας και το κλειδί για την πρόληψη και τη διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων. Η παρουσίαση αυτή προτείνει μια απλή και σταδιακή προσέγγιση της εκτίμησης κινδύνου η οποία αναμένεται να λειτουργήσει αποτελεσματικά για τις περισσότερες επιχειρήσεις (ιδίως τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις).

Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε την παρούσα παρουσίαση από το Slideshare

Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα