Επιστροφή στην εργασία μετά από αναρρωτική άδεια που σχετίζεται με ΜΣΠ στο πλαίσιο ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου στην εργασία

Keywords:

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) είναι ένα από τα προβλήματα υγείας που αναφέρουν πιο συχνά οι εργαζόμενοι ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αναρρωτικών αδειών οφείλεται σε αυτές τις παθήσεις.

Το παρόν άρθρο διερευνά τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου που συνεπάγεται η επιστροφή στην εργασία με ΜΣΠ. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι για την επιστροφή στην εργασία είναι πολύ σημαντικό να γίνει ολιστική εκτίμηση των σωματικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου, να υπάρχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα επιστροφής στην εργασία, με τη συμμετοχή του εργαζομένου σε αυτή τη
διαδικασία, καθώς και ένα θετικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Το άρθρο παραθέτει τις αρχές καλής πρακτικής για μια επιτυχημένη επιστροφή στην εργασία και παρουσιάζει σχετικά παραδείγματα καλής πρακτικής.

Μεταφόρτωση in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |