Ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία
11/07/2016 Κατηγορία: Εκθέσεις 86 σελίδες

Ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία

Keywords:Γήρανση και ΕΑΥ, Campaign 2020-2022, Αποκατάσταση

Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνάει. Οι κίνδυνοι πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας για εργασία και μακροχρόνιας απουσίας λόγω ασθένειας είναι υψηλότεροι για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους και συνεπάγονται σημαντικό οικονομικό κόστος. Στόχος της ανασκόπησης είναι να συνοψίσει τις πρόσφατες γνώσεις σχετικά με συστήματα, προγράμματα και παρεμβάσεις επαγγελματικής αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία και τα διάφορα σκέλη τους. Αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και διερευνώνται οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία και τη βιωσιμότητα της αποκατάστασης και της επανένταξης.

Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα