Πρώτα πορίσματα της δεύτερης πανευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2)
09/02/2015 Κατηγορία: Εκθέσεις 8 σελίδες

Πρώτα πορίσματα της δεύτερης πανευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2)

Keywords:ESENER

Η δεύτερη ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις του EU-OSHA (ESENER-2), συγκέντρωσε απαντήσεις από περίπου 50 000 επιχειρήσεις σχετικά με τη διαχείριση της ΕΑΥ και τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, τη συμμετοχή των εργαζομένων καθώς και τους ευνοϊκούς και ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάληψη δράσης. Στόχος της είναι η παροχή συγκρίσιμων δεδομένων σε εθνικό επίπεδο που θα συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής και θα συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στους χώρους εργασίας . Η παρούσα αρχική ανάλυση παρουσιάζει μια συλλογή των αποτελεσμάτων.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα