Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις - συνοπτική έκθεση
02/06/2010 Κατηγορία: Εκθέσεις 16 σελίδες

Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις - συνοπτική έκθεση

Keywords:Αναδυόμενοι κίνδυνοι, ESENER, Στατιστικά στοιχεία

Η Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER) ζητά να μάθει από τους εκπροσώπους της διοίκησης και των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, δηλαδή στο άγχος στην εργασία, στη βία και στην παρενόχληση. Η περίληψη αυτή επισημαίνει συνοπτικά τα βασικότερα αποτελέσματα που προκύπτουν από μια πρώτη ανάλυση των δεδομένων από 36.000 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε 31 χώρες.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα