Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά από καρκίνο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
04/02/2017 Κατηγορία: Επισκοπήσεις της βιβλιογραφίας 81 σελίδες

Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά από καρκίνο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Keywords:Αποκατάσταση, Work-related cancer

Το ποσοστό επιβίωσης των ατόμων με καρκίνο στην Ευρώπη ολοένα και μεγαλώνει, δεδομένου ότι οι αντικαρκινικές αγωγές έχουν βελτιωθεί. Παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς επιστρέφουν στην εργασία μετά την αγωγή, πολλοί αντιμετωπίζουν μακροχρόνια συμπτώματα και βλάβες που μπορούν να δυσχεράνουν την επιστροφή τους.

Η έκθεση παρέχει επισκόπηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, τις πολιτικές και τις πρακτικές αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία μετά από καρκίνο, καθώς και τη συγκέντρωση παραδειγμάτων επιτυχών παρεμβάσεων.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα