Επίδραση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία

Keywords:

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία τείνουν να συνδέονται με φυσικούς παράγοντες κινδύνου, όπως τα βαριά φορτία ή οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Ωστόσο, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες ενδέχεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Δεν συμβάλλουν μόνο στον κίνδυνο ανάπτυξης ή επιδείνωσης ΜΣΠ, αλλά ενδέχεται επίσης να δρουν ως εμπόδιο για την επιστροφή στην εργασία.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που συνδέονται με ΜΣΠ, όπως είναι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η ελλιπής κοινωνική στήριξη, και εξηγεί τις επιπτώσεις αυτών των στρεσογόνων παραγόντων στη φυσιολογία μας. Καταδεικνύει ότι ο παράγοντας-κλειδί για τη μείωση των επιπτώσεών τους είναι μια ολιστική, συμμετοχική προσέγγιση της εκτίμησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο τους φυσικούς όσο και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Μεταφόρτωση in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |