Πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων

Keywords:

Η παρουσίαση αυτή παρέχει μια επισκόπηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην πρόληψη των ΜΣΠ και των μέτρων που μπορούν να λάβουν οι εργοδότες για την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον εντοπισμό μυοσκελετικών προβλημάτων και στην επιλογή και εφαρμογή των βέλτιστων λύσεων.

Βασίζεται στις ακόλουθες δημοσιεύσεις:

Συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη των μυοσκελετικών κινδύνων στην εργασία

Πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) μέσω της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων: συμβουλές ορθής πρακτικής

Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε την παρούσα παρουσίαση από το Slideshare.

Μεταφόρτωση in: el | en | fi | hr | is | lt | ro |