Συμμετοχικά εργαστήρια με γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της παρασκευής τροφίμων για την εξεύρεση λύσεων σε μυοσκελετικά προβλήματα

Keywords:

Οι εργαζόμενοι σε κουζίνες είναι επιρρεπείς σε μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) διότι τα καθήκοντα παρασκευής τροφίμων περιλαμβάνουν την ανύψωση και μεταφορά φορτίων, καθώς και άβολες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις.

Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη από τη Φινλανδία εξετάζει πώς τα συμμετοχικά εργαστήρια για εργαζόμενους σε κουζίνες μπορούν να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν, να αναλύσουν και να εφαρμόσουν λύσεις για κινδύνους που σχετίζονται με ΜΣΠ. Εξωτερικός εμπειρογνώμονας συντόνισε ένα έργο συμμετοχικής παρέμβασης. Το έργο συνίστατο στη διεξαγωγή σειράς ημερίδων εργαστηρίων για 504 εργαζόμενους σε κουζίνες.

Οι συμμετέχοντες παροτρύνθηκαν να αναλύσουν τους κινδύνους, να επινοήσουν λύσεις και να εφαρμόσουν αλλαγές στον χώρο εργασίας. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 400 εργονομικές αλλαγές στις κουζίνες.  

Μεταφόρτωση in: en | hr | ro |